Smart läckagesökning: reaktivitet och hållbarhet för värmeverk

Smart Leak Detection från Diehl Metering är en kraftfull lösning som hjälper värmeföretag att optimera läckagehanteringen i sitt distributionsnät och samtidigt minimera skador och störningar för konsumenterna.

Smart läckagesökning: reaktivitet och hållbarhet för värmeverk Smart läckagesökning: reaktivitet och hållbarhet för värmeverk
Diehl Metering
Nyhetsmeddelande

Smart Leak Detection från Diehl Metering är en kraftfull lösning som hjälper värmeföretag att optimera läckagehanteringen i sitt distributionsnät och samtidigt minimera skador och störningar för konsumenterna. Fördelarna är minskade driftskostnader, ökad kundnöjdhet och ett effektivare och mer hållbart nätverk.

Läckor är en av de största utmaningarna för värmeföretag. Om de inte upptäcks snabbt kan de orsaka onödiga energiförluster och i värsta fall omfattande driftstörningar samt strukturella skador på konsumenternas hem. Förutom att läckorna medför betydande ekonomiska kostnader har de också en miljöpåverkan, eftersom de i princip är en slösad resurs och dessutom utgör en värmeförlust, som värmeverket måste kompensera genom att producera extra energi.

Intelligent network

För att hantera dessa många utmaningar informerar lösningen Smart Leak Detection snabbt värmeverken om läckor i deras nät och, i vissa länder, i konsumenternas hem. Detta ger dem möjlighet att agera snabbare. Lösningen bygger på ett fast nät i kombination med SHARKY-värmemätare installerade i framledningsrören och SHARKY FS ultraljudsflödessensorer installerade i returledningarna. Detta gör det möjligt att samla in en mängd nätverksdata som sedan analyseras och tolkas av vår programvara för central datahantering - IZAR@NET 2 om den hostas lokalt eller IZAR PLUS PORTAL om företaget väljer Software as a Service (programvara som tjänst).

Genom att övervaka flödeshastigheterna i fram- och returledningarna identifierar Smart Leak Detection en läcka i ett mycket tidigt skede. Så snart en avvikelse uppstår skickar SHARKY-värmemätaren ett varningsmeddelande som visas i vår IZAR-programvara med information om var och vilken typ av problem det rör sig om. Eftersom hela värmenätet fungerar effektivare minskar försörjningsbolagen sina driftskostnader, samtidigt som larmen gör att de snabbt kan lösa problemen innan kostsamma skador uppstår. Lösningen ökar också hållbarheten i deras verksamhet.

Mervärde för konsumenterna

Genom lösningen erbjuder vi allmännyttiga företag möjligheten att skapa nya tjänster för sina kunder i vissa länder. Genom att anpassa Smart Leak Detection för att vidarebefordra läckagelarm direkt till konsumenterna kan försörjningsbolagen öka kundnöjdheten och samtidigt minska risken för strukturella skador. I vissa länder ger infrastrukturer med smarta mätare konsumenterna rätt till rabatter på försäkringar mot rörbrott - vilket gör det möjligt för allmännyttiga företag att bli ännu mer populära bland sina kunder.