Inteligentne wykrywanie wycieków: reaktywność i zrównoważony rozwój dla przedsiębiorstw ciepłowniczych

Inteligentne wykrywanie wycieków: reaktywność i zrównoważony rozwój dla przedsiębiorstw ciepłowniczych Inteligentne wykrywanie wycieków: reaktywność i zrównoważony rozwój dla przedsiębiorstw ciepłowniczych
Diehl Metering
Wiadomości prasowe

System Inteligentnego Wykrywania Wycieków opracowany przez Diehl Metering to potężne narzędzie, które pomaga dostawcom ciepła zoptymalizować sposób zarządzania nieszczelnościami w swojej sieci dystrybucyjnej, jednocześnie minimalizując szkody i zakłócenia dla konsumentów. Korzyści to obniżone koszty operacyjne, zwiększone zadowolenie klientów i bardziej wydajna i zrównoważona sieć.

Wycieki są jednym z największych wyzwań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Jeśli nie zostaną szybko wykryte, mogą powodować niepotrzebne straty energii, a w najgorszych przypadkach, rozległe przerwy w świadczeniu usług, jak również szkody materialne w domach odbiorców. Oprócz znacznych strat finansowych, nieszczelności mają również wpływ na środowisko, ponieważ są w istocie marnowaniem zasobów i oznaczają straty ciepła, które ciepłownia musi zrekompensować produkując dodatkową energię.

Inteligentna sieć

Aby sprostać tym wyzwaniom, system Inteligentnego Wykrywania Wycieków szybko informuje dostawcę energii, a w niektórych krajach również konsumenta, o nieszczelnościach w sieci. Dzięki temu mogą zostać szybko podjęte odpowiednie działania. Powyższe rozwiązanie opiera się na sieci stacjonarnej połączonej z ciepłomierzami SHARKY zainstalowanymi w rurach zasilających i ultradźwiękowymi czujnikami przepływu SHARKY FS zainstalowanymi w rurach powrotnych. Taka konfiguracja pozwala na gromadzenie dużej ilości danych, które są następnie analizowane i interpretowane przez nasz program do centralnego zarządzania danymi - IZAR@NET 2, jeśli jest zainstalowany lokalnie, lub przez IZAR PLUS PORTAL, jeśli firma wybierze oprogramowanie jako usługę.

Poprzez monitorowanie natężenia przepływu w rurociągu zasilającym i powrotnym, system Inteligentnego Wykrywania Wycieków potrafi rozpoznać, kiedy sieć ulega rozszczelnieniu. Gdy tylko pojawi się anomalia, ciepłomierz SHARKY wysyła komunikat ostrzegawczy, który wyświetli się w programie IZAR wraz z informacją o lokalizacji i naturze problemu. Ponieważ cała sieć ciepłownicza działa bardziej efektywnie, dostawcy energii mogą obniżyć swoje koszty operacyjne, a alarmy umożliwiają szybkie rozwiązywanie problemów zanim dojdzie do kosztownych szkód. Rozwiązanie to również pozwala przedsiębiorstwom przybliżyć się do realizacji swoich celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Wartość dodana dla konsumentów

System Inteligentnego Wykrywania Wycieków umożliwia dostawcom ciepła w różnych krajach tworzyć nowe usługi dla swoich klientów. Włączając funkcję przesyłania alarmów o wyciekach bezpośrednio do odbiorców, dostawcy mogą zwiększyć poziom zadowolenia klientów, jednocześnie zmniejszając ryzyko wystąpienia szkód materialnych w budynkach. W niektórych krajach infrastruktura inteligentnych liczników uprawnia konsumentów do zniżek na ubezpieczenie od szkód spowodowanych rozszczelnieniem rur - dzięki czemu dostawcy mogą zyskać jeszcze większą popularność wśród swoich klientów.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.