Hur Diehl Metering banade väg för marknadens första ultraljudsvattenmätare

För över tio år sedan blev Diehl Metering det första företaget att marknadsföra en ultraljudsvattenmätare. HYDRUS utvecklades som ett direkt svar på våra kunders erfarenheter i Mellanöstern och mätaren har sedan dess utvecklats till att bli en hörnsten i smarta vattennät överallt.

Hur Diehl Metering banade väg för marknadens första ultraljudsvattenmätare Hur Diehl Metering banade väg för marknadens första ultraljudsvattenmätare
Diehl Metering
Nyhetsmeddelande

För över tio år sedan blev Diehl Metering det första företaget att marknadsföra en ultraljudsvattenmätare. HYDRUS utvecklades som ett direkt svar på våra kunders erfarenheter i Mellanöstern och mätaren har sedan dess utvecklats till att bli en hörnsten i smarta vattennät överallt.

Ultraljudsmätningstekniken började användas inom värmesektorn på 1990-talet. Den utvecklades som ett alternativ till mekanisk turbinmätningsteknik och har fördelen att kunna mäta flödeshastigheter utan att störa flödessrömmen. Detta gjorde den mindre känslig för blockeringar orsakade av metallpartiklar, samt mer motståndskraftig mot rost och allmänt slitage. Kort sagt var ultraljudsenergimätare mer tillförlitliga och hållbara.

Diehl Metering, som då hette Hydrometer, var en av pionjärerna inom denna teknik. Från 1991 utvecklade vårt forskningsteam aktivt ultraljudsteknik och 1998 lanserade vi SHARKY, vår första ultraljudsflödessensor för värmemarknaden.

Ett nytt kundbehov

Under många år har ultraljudsteknik varit exklusivt förbehållet energisektorn. Sedan 2005 började Hydrometer arbeta i Mellanöstern och såg snabbt en möjlighet att bättre betjäna kunderna genom att utveckla en ultraljudsmätare för vattensektorn.

I den ökenfyllda regionen runt Dubai och Abu Dhabi är vatten en dyrbar resurs. Detta gör högkvalitativa mätare till ett viktigt verktyg för att se till att vattnet hanteras effektivt med minimal risk för slöseri och läckage. På den tiden var dock standardvattenmätare dåligt rustade för att klara av ökensanden. Små partiklar tog sig in i rören och orsakade blockeringar och till och med permanenta skador på mätarna. Dessutom kunde mekaniska mätare inte skilja mellan luft och vatten och räknade därför luft vid vattenavstängning eller intermittent vattenförsörjning.

För att lösa detta problem har några av våra kunder i Emiraten börjat installera ultraljudsenergimätare i sina vattendistributionsnät. Men energimätare är mycket större än vattenmätare och är inte konstruerade för att klara av fuktiga förhållanden. Vi visste att vi måste erbjuda våra kunder en bättre lösning och vårt team började arbeta med att anpassa ultraljudstekniken till behoven för vattenmätning.

Utformad för extrem och långvarig noggrannhet

År 2008 lanserade vi världens första ultraljudsvattenmätare med namnet HYDRUS, en kombination av Hydrometer och US, som är en förkortning för Ultrasonic (ultraljud). Mätaren var ett direkt svar på de utmaningar som våra kunder i Mellanöstern står inför.

HYDRUS har en robust konstruktion och är byggd för att klara höga temperaturer och hög luftfuktighet samt för att stå emot sand och luft i rören. Genom att bygga den för att klara sådana extrema förhållanden säkerställde vi att vår nya mätare skulle ge långsiktig prestanda var som helst i världen.

Lyssna och förbättra

Sedan HYDRUS lanserades har vi fortsatt att lyssna på våra kunder och anpassat tekniken till deras behov. Batteriets livslängd har förlängts till upp till 16 år, och mätaren finns nu i alla vanliga nominella storlekar, samt i en ultraljudsversion av Bulk.

Vi har också integrerat nya anslutningsstandarder som gör det möjligt för HYDRUS att samla in flera mätvärden om vattenförbrukning, flöde och temperatur. Dessutom är vår IZAR-radioteknik automatiskt integrerad i alla våra ultraljudsmätare, vilket gör det möjligt för allmännyttiga företag att dra nytta av fjärravläsningar och automatisk dataöverföring i ett fast nätverk eller med ett mobilt avläsningssystem, samt potentialen i Internet of Things.

Det är 13 år sedan HYDRUS lanserades och 30 år sedan Diehl Metering först utvecklade ultraljudsmätteknik. I dag har branschen helt anammat tekniken, och vi fortsätter att lyssna på våra kunder och förbättrar kontinuerligt våra ultraljudsmätare för att optimera deras precision, stabilitet och hållbarhet samt deras anslutningsmöjligheter.