Energy Network Analytics: vår lösning för att göra värmenätverk mer intelligenta

Genom Energy Network Analytics ger Diehl Metering värmeföretag möjlighet att frigöra nytt värde i sitt värmenät utan att behöva göra en större investering.

Energy Network Analytics: vår lösning för att göra värmenätverk mer intelligenta Energy Network Analytics: vår lösning för att göra värmenätverk mer intelligenta
Diehl Metering
Nyhetsmeddelande

Genom Energy Network Analytics ger Diehl Metering värmeföretag möjlighet att frigöra nytt värde i sitt värmenät utan att behöva göra en större investering. Den här kraftfulla lösningen omvandlar befintliga mätardata till värdefull intelligens, vilket gör det möjligt för värmeföretag att öka nätverkets effektivitet, minska kostnaderna och öka kundnöjdheten.

Energy Network Analytics bygger på ett fast nät i kombination med smarta värmemätare och flödessensorer som ger regelbunden data om enskilda byggnader, enskilda förbrukningar och värmedistributionsnätet som helhet. All denna information överförs sedan till den kraftfulla programvaran för central datahantering IZAR@NET 2, om den hostas lokalt på värmeverkets server - eller IZAR PLUS PORTAL om de har Software as a Service.

Programvaran tolkar data för att ge en tydlig instrumentpanel för värmedistributionssystemet, med insiktsfulla analyser och användbara larm för att varna företag om avvikelser i värmenätet. Dessutom erbjuder vår IZAR-programvara stöd för flera användningsområden och sensorer, vilket gör det möjligt att kombinera olika delar av verksamhetens områden på en enda plattform. Verksamheter kan till och med samarbeta med oss som en del av vår nyligen lanserade IoT-nätverksplaneringstjänst för att planera ett helt kompatibelt och framtidssäkert nätverk, så att deras individuella önskemål, behov och förväntningar tillgodoses, både nu och i framtiden.

Energy Network Analytics består av flera funktioner, där var och en bidrar till att skapa en tydligare bild av det övergripande värmedistributionsnätet.

  • Swarm Analytics gör det möjligt för allmännyttiga företag att identifiera höga returtemperaturer i sitt nät, som kan orsakas av dåligt skötta överföringsstationer, dåligt justerade värmesystem, överdimensionerade värmekomponenter eller ofördelaktiga värmemönster. För varje värmemätare övervakas flera systemparametrar, t.ex. returtemperatur och spridning (Delta T), och omvandlas till diagram som gör det möjligt för värmeföretag att exakt identifiera var höga returtemperaturer uppstår så att de snabbt kan åtgärda problemen bakom dem.
  • Smart Leak Detection samlar in data från flödessensorer och SHARKY ultraljudsvärmemätare för att permanent utvärdera flödeshastigheter i hela nätverket. Så snart en avvikelse uppstår skickar mätaren ett meddelande med information om var och vilken typ av problem det rör sig om. Genom kundanpassning kan läckagelarm vidarebefordras till konsumenterna, vilket bidrar till att öka kundnöjdheten.
  • Heat Distribution Optimizer hjälper allmännyttiga företag att identifiera värmeförluster som orsakas av problem som åldrande rörledningar eller otillräcklig isolering. Genom permanent övervakning av flödestemperaturer i flera punkter kan den fastställa temperaturen i rören med mycket hög noggrannhet. Med hjälp av IZAR:s programvara kan värmeverken definiera sina egna tröskelvärden för varningar - och bli omedelbart informerade om tidiga tecken på värmeförluster.
  • Boiler Efficiency Analysis jämför den energi som gasen för in i pannan med den värmeenergi som fångas upp av SHARKY-värmemätaren. Den beräknar sedan pannans effektivitet i procent i förhållande till tillverkarens angivna effektivitet, vilket gör det möjligt för företagen att övervaka pannans prestanda på lång sikt och optimera livstidskostnaderna.
  • Map Layers ger allmännyttiga företag en tydlig översikt över sitt nätverk, vilket gör att de kan visualisera den exakta geografiska placeringen av olika enheter och mätarslutpunkter - och peka ut de platser där de behöver ingripa.
  • Digital Twin Simulation gör det möjligt att skapa virtuella mätare genom att samla in data från många angränsande enheter och sedan beräkna förbrukningsvärden för en viss byggnad, grupp av byggnader eller någon delsträcka av ett nätverk. På så sätt kan försörjningsföretag övervaka den totala energieffektiviteten i nätverket ännu mer exakt och identifiera ytterligare möjligheter till kostnadsbesparingar.

Genom detta mångfacetterade tillvägagångssätt skapar Energy Network Analytics nytt värde i alla värmenätverk som är utrustade med Diehl Metering värmemätare och flödessensorer. Lösningen utnyttjar den mängd data som redan finns tillgänglig i nätverket för att ge unika, användbara insikter. För värmeverk utgör detta ett prisvärt sätt att göra betydande produktivitetsvinster, optimera kostnader och öka kundnöjdheten. Det bidrar också till att främja hållbarhet för både företaget och det samhälle som det betjänar. På detta sätt utgör Energy Network Analytics en del av Diehl Meterings åtagande att möjliggöra en hållbar framtid för alla, överallt.