Energy Network Analytics: vores løsning til at gøre varmenetværk mere intelligent

Via Energy Network Analytics, giver Diehl Metering varmeforsyninger mulighed for at åbne op for ny værdi i deres varmenet, uden at skulle foretage en større investering.

Energy Network Analytics: vores løsning til at gøre varmenetværk mere intelligent Energy Network Analytics: vores løsning til at gøre varmenetværk mere intelligent
Diehl Metering
Nyheder

Via Energy Network Analytics, giver Diehl Metering varmeforsyninger mulighed for at åbne op for ny værdi i deres varmenet, uden at skulle foretage en større investering. Denne løsning omdanner eksisterende målerdata til værdifuld intelligens, der gør det muligt for varmeforsyninger at øge netværkseffektiviteten, reducere omkostningerne og øge kundetilfredsheden.

Energy Network Analytics er afhængig af et fast netværk, kombineret med smarte varmemålere og flow sensorer, der leverer regelmæssige data om individuelle bygninger, individuelle forbrug og varmefordelingsnetværket som helhed. Alle disse oplysninger transmitteres derefter til Central Data Management-softwaren IZAR@NET 2, hvis den hostes lokalt på forsyningens server - eller IZAR PLUS PORTAL, hvis des vælges Software som tjeneste.

Softwaren fortolker dataene for at levere et klart instrumentbræt over varmefordelingssystemet, der giver indsigtsfulde analyser og nyttige alarmer, til at advare forsyninger om uregelmæssigheder i deres varmenetværk. Derudover tilbyder vores IZAR-software support til flere hjælpeprogrammer og multisensorer, hvilket gør det muligt at kombinere forskellige dele af forsyningens forretning på en enkelt platform. Forsyninger kan endda arbejde sammen med os, som en del af vores nyligt lancerede IoT Network Planning Service, for at planlægge et fuldt kompatibelt og fremtidssikkert netværk, der sikrer at deres individuelle ønsker, behov og forventninger imødekommes, både nu og i fremtiden.

Energy Network Analytics består af flere funktioner, hvor hver funktion hjælper med at opbygge et klarere billede af det samlede varmefordelingsnetværk.

  • Swarm Analytics gør det muligt for forsyningsselskaber at identificere høje returtemperaturer i deres netværk, muligvis forårsaget af dårligt administrerede overførselsstationer, dårligt justerede varmesystemer, overdimensionerede varmekomponenter eller ugunstige varmemønstre. For hver varmemåler, overvåges og omdannes flere systemparametre, såsom returtemperatur og spredning (Delta T), til diagrammer der gør det muligt for varmefunktioner, at identificere nøjagtigt hvor høje returtemperaturer der forekommer, så de hurtigt kan løse problemerne bag dem.
  • Smart Leak Detection indsamler data fra flow sensorer og SHARKY ultralydsvarmemålere for permanent at evaluere flowet i hele netværket. Så snart der opstår en uregelmæssighed, sender måleren en underretning med oplysninger om problemets placering og art. Gennem tilpasning kan lækagealarmer videresendes til forbrugerne, hvilket hjælper med at øge kundetilfredsheden.
  • Heat Distribution Optimizer hjælper forsyninger med at identificere varmetab, forårsaget af problemer, såsom aldrende rørledninger eller utilstrækkelig isolering. Ved permanent overvågning af fremløbstemperaturer på flere punkter, bestemmer den temperaturen i rørene til en meget høj grad af nøjagtighed. Ved hjælp af IZAR-software kan varmeforsyninger definere deres egne tærskler for alarmer - og straks underrettes om tidlige tegn på varmetab.
  • Boiler Efficiency Analysis sammenligner den energi, der føres ind i kedlen med gas, med den termiske energi, der er fanget af SHARKY-varmemålere. Derefter beregnes kedlens effektivitet i procent, i forhold til producentens påståede effektivitet, hvilket gør det muligt for forsyningsselskaber at overvåge kedlens ydelse på lang sigt, og optimere levetidsomkostningerne.
  • Map Layers giver forsyningsselskaber et klart overblik over deres netværk, så de kan visualisere den nøjagtige geografiske placering af forskellige enheder og målerpunkter - og til at lokalisere de steder, hvor de har brug for at gribe ind.
  • Digital Twin Simulation tillader oprettelse af virtuelle målere, ved at indsamle data fra adskillige tilstødende enheder og derefter beregne forbrugsværdier for en given bygning, en bygningsgruppe eller et hvilket som helst underafsnit af et netværk. På denne måde kan forsyningsselskaber overvåge det samlede netværks energieffektivitet endnu mere nøjagtigt, og identificere yderligere muligheder for omkostningsbesparelser.

Gennem denne mangesidede tilgang, skaber Energy Network Analytics ny værdi i ethvert varmenetværk, udstyret med Diehl Metering varmemålere og flow sensorer. Løsningen udnytter det væld af data, der allerede er tilgængelige i netværket, for at give unik, handlingsbar indsigt. For varmeforsyninger repræsenterer dette en overkommelig måde at opnå betydelige produktivitetsgevinster, optimere omkostninger og øge kundetilfredsheden. Det hjælper også med at skabe bæredygtighed for både forsyningen, og det samfund det tjener. På denne måde er Energy Network Analytics en del af Diehl Meterings forpligtelse til at styrke en bæredygtig fremtid for alle, overalt.