Effekterna av EED - och hur Diehl Metering kan hjälpa dig

EU:s direktiv om energieffektivitet syftar till att minska energiförbrukningen för att bidra till en grönare framtid.

Effekterna av EED - och hur Diehl Metering kan hjälpa dig Effekterna av EED - och hur Diehl Metering kan hjälpa dig
Diehl Metering
Nyhetsmeddelande

EU:s direktiv om energieffektivitet syftar till att minska energiförbrukningen för att bidra till en grönare framtid. För att uppnå detta införs två huvudsakliga skyldigheter: mätanordningar måste vara fjärravläsbara och konsumenterna måste ha insikt i sin energiförbrukning under året. Nätverk och undermätningsföretag som vill ha vägledning kan ladda ner Diehl Meterings nya EED-broschyr, som innehåller framtidssäkra lösningar som uppfyller kraven.

Den nuvarande versionen av energieffektivitetsdirektivet trädde i kraft i slutet av 2018. Det fastställer en färdplan för en 32,5-procentig minskning av energiförbrukningen inom EU till 2030, jämfört med prognoser för förbrukningen som gjordes 2007. Ett viktigt mål med direktivet är att uppmuntra konsumenterna att bli mer medvetna om sina konsumtionsvanor och motivera dem att anta energieffektiva beteenden. Detta kräver att konsumenterna får en inblick i sin energiförbrukning under hela året - och för att detta ska kunna ske behövs mätinstrument utrustade med rätt kommunikationsteknik.

I oktober 2020 trädde den första fasen av direktivet i kraft, vilket innebär att nyinstallerade varmvattenmätare, energimätare och värmekostnadsfördelare måste vara fjärravläsbara. Samtidigt blev hyresvärdar och leverantörer av fjärrvärme och fjärrkyla skyldiga att tillhandahålla förbrukningsuppgifter till konsumenterna minst halvårsvis eller, på begäran, kvartalsvis, förutsatt att den nödvändiga mätningstekniken finns tillgänglig i byggnaden.

Framtida tidsfrister

Nästa milstolpe är den 1 januari 2022. Från och med detta datum blir det obligatoriskt att tillhandahålla månatlig information om hushållens energi- och varmvattenförbrukning till konsumenter vars hem är utrustade med fjärravlästa mätare och/eller värmekostnadsfördelare.

I direktivets sista fas, i början av 2027, blir det obligatoriskt att alla mätinstrument för värme, kyla och varmvatten ska vara fjärravläsbara - vilket innebär att man måste byta ut eller eftermontera alla instrument som inte uppfyller dessa krav.

Framtidssäkra dagens verksamhet

På Diehl Metering erbjuder vi smarta mätlösningar som ger full överensstämmelse med EED-direktivet, både nu och i framtiden.

För att uppfylla behovet av fjärravläsning kan du välja en Walk-by/Drive-by-lösning som gör att du kan använda en bärbar mottagare för att ta mätarvärden genom att gå eller köra förbi konsumenternas hem. Alternativt kan du välja en lösning med fast nätverk, som använder en stationär mottagare för att samla in och automatiskt överföra data från enheten. På så sätt kan du tydligt visa de olika mätardata i vår programvara IZAR Meter Data Management och generera fakturor genom att exportera avläsningar till din faktureringsprogramvara.

Och med vår smartphone-app IZAR@HOME kan du uppfylla kravet på att ge regelbunden förbrukningsinformation till enskilda hushåll under hela året.

Extra energieffektivitet

Förutom att våra smarta mätlösningar uppfyller EED-kraven samlar de in en mängd information om värme- och kylnätverk, vilket gör att du kan få en exakt överblick över nätverkets prestanda och identifiera avvikelser som läckage, felaktiga enheter eller ooptimalt uppvärmnings- och kylningsbeteende. På så sätt kan du ytterligare förbättra din dagliga verksamhet och din övergripande energieffektivitet och bidra till en mer hållbar framtid.