Effekten af EED - og hvordan Diehl Metering kan hjælpe dig

EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) har til formål at reducere energiforbruget for at være med til at forme en grønnere fremtid. For at opnå dette indfører de to hovedforpligtelser: måleenheder skal kunne læses på afstand; og forbrugere skal have indsigt i deres energiforbrug i løbet af året.

Effekten af EED - og hvordan Diehl Metering kan hjælpe dig Effekten af EED - og hvordan Diehl Metering kan hjælpe dig
Diehl Metering
Nyheder

EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) har til formål at reducere energiforbruget for at være med til at forme en grønnere fremtid. For at opnå dette indfører de to hovedforpligtelser: måleenheder skal kunne læses på afstand; og forbrugere skal have indsigt i deres energiforbrug i løbet af året. Forsyninger og submeteringsvirksomheder, der leder efter vejledning, kan downloade Diehl Meterings nye EED-brochure, der indeholder fremtidssikrede løsninger, der passer til regningen.

Den nuværende version af energieffektivitetsdirektivet trådte i kraft i slutningen af 2018. De fastlægger en køreplan for en reduktion på 32,5% af energiforbruget inden for EU inden 2030, i forhold til forbrugsprognoser foretaget i 2007. Et hovedformål med direktivet er, at tilskynde forbrugere til at være mere bevidste om deres forbrugsvaner, og motivere dem til at vedtage energieffektiv adfærd. Dette kræver, at forbrugerne får indsigt i deres energiforbrug i løbet af året - og for at dette kan ske, er der brug for måleenheder udstyret med den rigtige kommunikationsteknologi.

I oktober 2020 trådte direktivets første fase i kraft, hvilket gjorde det obligatorisk for nyinstallerede varmtvandsmålere, energimålere og varmeomkostningsfordelere at være fjernlæsbare. På samme tid blev udlejere og fjernvarme- og køleleverandører forpligtet til, at levere forbrugsdata til forbrugere mindst halvårligt, eller efter anmodning kvartalsvis under forudsætning af, at den nødvendige målingsteknologi er tilgængelig i bygningen.

Fremtidige deadlines

Den næste milepæl er 1. januar 2022. Fra denne dato bliver det obligatorisk at levere månedlige oplysninger om husholdningers energi- og varmtvandsforbrug til forbrugere, hvis hjem er udstyret med fjernlæsbare målere og/eller varmeomkostninger.

Den sidste fase af direktivet, i begyndelsen af 2027, gør det obligatorisk for alle måleenheder til opvarmning, køling og varmt vand at være fjernlæsbare - hvilket betyder at udskifte eller eftermontere en enhed, der ikke opfylder disse krav.

Fremtidssikring i dag

Hos Diehl Metering tilbyder vi smarte målerløsninger, der giver fuld overensstemmelse med EED -direktivet, både nu og i fremtiden.

For at imødekomme behovet for fjernmålinger kan du vælge en Walk-by/Drive-by-løsning, så du kan bruge en bærbar modtager til at foretage måleraflæsninger, ved blot at gå eller køre forbi forbrugernes hjem. Alternativt kan du vælge en netværksløsning, der bruger en stationær modtager til at indsamle og automatisk overføre enhedsdata. Dette giver dig mulighed for tydeligt at se de forskellige måledata i vores IZAR Meter Data Management -software og generere regninger ved at eksportere aflæsninger til din faktureringssoftware.

Og med vores smartphone-app IZAR@HOME, kan du opfylde kravet om regelmæssig forbrugsinformation til de enkelte husstande året rundt.

Ekstra energi effektivitet

Udover at være i EED-overensstemmelse, indsamler vores smarte målerløsninger et væld af oplysninger om varme- og køleenetværk, hvilket giver dig mulighed for at få et præcist overblik over dit netværks ydeevne, og identificere anomalier som lækager, defekte enheder eller ikke optimeret varme/køling adfærd. På denne måde kan du yderligere forbedre din daglige drift og din samlede energieffektivitet, og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.