Wpływ dyrektywy EED – jak Diehl Metering wpiera swoich klientów

Wpływ dyrektywy EED – jak Diehl Metering wpiera swoich klientów Wpływ dyrektywy EED – jak Diehl Metering wpiera swoich klientów
Diehl Metering
Wiadomości prasowe

Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej (EED) ma na celu zmniejszenie zużycia energii, aby pomóc w kształtowaniu bardziej ekologicznej przyszłości. Aby to osiągnąć, wprowadza dwa główne obowiązki: urządzenia pomiarowe muszą umożliwiać zdalny odczyt, a konsumenci muszą mieć wgląd w swoje zużycie energii w ciągu roku. Firmy użyteczności publicznej oraz Spółdzielnie poszukujące wskazówek mogą pobrać nową broszurę Diehl Metering EED, która zawiera przyszłościowe rozwiązania, które spełniają wymagania.

Obecna wersja dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej weszła w życie pod koniec 2018 r. Określa ona wskaźniki do 32,5% redukcji zużycia energii w UE do 2030 r. w stosunku do prognoz zużycia z 2007 r. Głównym celem dyrektywy jest zachęcić konsumentów do większej świadomości swoich nawyków konsumpcyjnych oraz zmotywować ich do przyjęcia energooszczędnych zachowań. Wymaga to zapewnienia konsumentom wglądu w ich zużycie energii przez cały rok. Potrzebne są do tego urządzenia pomiarowe wyposażone w odpowiednią technologię komunikacyjną.

W październiku 2020 r. weszła w życie pierwsza faza dyrektywy, która nakłada obowiązek zdalnego odczytu nowo instalowanych liczników ciepłej wody, liczników energii i podzielników kosztów ciepła. Jednocześnie kupujący i dostawcy Ciepłowni zostali zobowiązani do przekazywania odbiorcom danych o zużyciu co najmniej pół roku lub na żądanie, kwartalnie, przy założeniu, że w budynku dostępna jest niezbędna technologia pomiarowa.

Ostateczny termin

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązkiem będzie podanie miesięcznych informacji o zużyciu energii w gospodarstwie domowym i ciepłej wody użytkowej dla odbiorców, których domy są wyposażone w liczniki umożliwiające zdalny odczyt lub podzielniki kosztów ogrzewania.

Ostatnia faza dyrektywy na początku 2027 roku, nakłada obowiązek zdalnego odczytu wszystkich urządzeń pomiarowych do ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody. Oznacza to wymianę lub modernizację dowolnego urządzenia, które nie spełnia tych wymagań.

Zabezpieczenie na przyszłość

W Diehl Metering oferujemy inteligentne rozwiązania pomiarowe, które zapewniają pełną zgodność z dyrektywą EED, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Aby spełnić wymagania dotyczące zdalnych odczytów, nasi klienci mogą wybrać rozwiązanie typu Walk-by/Drive-by, które umożliwia korzystanie z przenośnego odbiornika do odczytywania liczników spacerując lub przejeżdżając obok domów konsumentów. Alternatywnie możesz zdecydować się na rozwiązanie sieci stacjonarnej, które wykorzystuje stacjonarny odbiornik do zbierania i automatycznego przesyłania danych urządzenia. Pozwala to na wyraźne przeglądanie różnych danych z liczników w naszym oprogramowaniu do zarządzania danymi liczników IZAR i generowanie rachunków poprzez eksportowanie odczytów do oprogramowania rozliczeniowego.

Dzięki naszej aplikacji na smartfony IZAR@HOME możesz spełnić wymóg regularnego dostarczania informacji o zużyciu poszczególnym gospodarstwom domowym przez cały rok.

Efektywność Energetyczna

Nasze inteligentne rozwiązania pomiarowe gromadzą informacje o sieciach grzewczych i chłodniczych, umożliwiając uzyskanie precyzyjnego przeglądu wydajności sieci i identyfikację anomalii, takich jak wycieki, wadliwe urządzenia lub niezoptymalizowane ogrzewanie/chłodzenie. W ten sposób możesz jeszcze bardziej poprawić swoje codzienne funkcjonowanie i ogólną efektywność energetyczną, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.