Wpływ dyrektywy EED – jak Diehl Metering wpiera swoich klientów

Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej (EED) ma na celu zmniejszenie zużycia energii, aby pomóc w kształtowaniu bardziej ekologicznej przyszłości.

Wpływ dyrektywy EED – jak Diehl Metering wpiera swoich klientów Wpływ dyrektywy EED – jak Diehl Metering wpiera swoich klientów
Diehl Metering
Wiadomości prasowe

Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej (EED) ma na celu zmniejszenie zużycia energii, aby pomóc w kształtowaniu bardziej ekologicznej przyszłości. Aby to osiągnąć, wprowadza dwa główne obowiązki: urządzenia pomiarowe muszą umożliwiać zdalny odczyt, a konsumenci muszą mieć wgląd w swoje zużycie energii w ciągu roku. Firmy użyteczności publicznej oraz Spółdzielnie poszukujące wskazówek mogą pobrać nową broszurę Diehl Metering EED, która zawiera przyszłościowe rozwiązania, które spełniają wymagania.

Obecna wersja dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej weszła w życie pod koniec 2018 r. Określa ona wskaźniki do 32,5% redukcji zużycia energii w UE do 2030 r. w stosunku do prognoz zużycia z 2007 r. Głównym celem dyrektywy jest zachęcić konsumentów do większej świadomości swoich nawyków konsumpcyjnych oraz zmotywować ich do przyjęcia energooszczędnych zachowań. Wymaga to zapewnienia konsumentom wglądu w ich zużycie energii przez cały rok. Potrzebne są do tego urządzenia pomiarowe wyposażone w odpowiednią technologię komunikacyjną.

W październiku 2020 r. weszła w życie pierwsza faza dyrektywy, która nakłada obowiązek zdalnego odczytu nowo instalowanych liczników ciepłej wody, liczników energii i podzielników kosztów ciepła. Jednocześnie kupujący i dostawcy Ciepłowni zostali zobowiązani do przekazywania odbiorcom danych o zużyciu co najmniej pół roku lub na żądanie, kwartalnie, przy założeniu, że w budynku dostępna jest niezbędna technologia pomiarowa.

Ostateczny termin

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązkiem będzie podanie miesięcznych informacji o zużyciu energii w gospodarstwie domowym i ciepłej wody użytkowej dla odbiorców, których domy są wyposażone w liczniki umożliwiające zdalny odczyt lub podzielniki kosztów ogrzewania.

Ostatnia faza dyrektywy na początku 2027 roku, nakłada obowiązek zdalnego odczytu wszystkich urządzeń pomiarowych do ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody. Oznacza to wymianę lub modernizację dowolnego urządzenia, które nie spełnia tych wymagań.

Zabezpieczenie na przyszłość

W Diehl Metering oferujemy inteligentne rozwiązania pomiarowe, które zapewniają pełną zgodność z dyrektywą EED, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Aby spełnić wymagania dotyczące zdalnych odczytów, nasi klienci mogą wybrać rozwiązanie typu Walk-by/Drive-by, które umożliwia korzystanie z przenośnego odbiornika do odczytywania liczników spacerując lub przejeżdżając obok domów konsumentów. Alternatywnie możesz zdecydować się na rozwiązanie sieci stacjonarnej, które wykorzystuje stacjonarny odbiornik do zbierania i automatycznego przesyłania danych urządzenia. Pozwala to na wyraźne przeglądanie różnych danych z liczników w naszym oprogramowaniu do zarządzania danymi liczników IZAR i generowanie rachunków poprzez eksportowanie odczytów do oprogramowania rozliczeniowego.

Dzięki naszej aplikacji na smartfony IZAR@HOME możesz spełnić wymóg regularnego dostarczania informacji o zużyciu poszczególnym gospodarstwom domowym przez cały rok.

Efektywność Energetyczna

Nasze inteligentne rozwiązania pomiarowe gromadzą informacje o sieciach grzewczych i chłodniczych, umożliwiając uzyskanie precyzyjnego przeglądu wydajności sieci i identyfikację anomalii, takich jak wycieki, wadliwe urządzenia lub niezoptymalizowane ogrzewanie/chłodzenie. W ten sposób możesz jeszcze bardziej poprawić swoje codzienne funkcjonowanie i ogólną efektywność energetyczną, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej przyszłości.