COVID-19: Fortsätter att serva dig och samtidigt skydda alla

Diehl Metering
Företagskommunikation

Den nuvarande globala pandemin av COVID-19 påverkar alla våra liv och vår dagliga verksamhet. Under denna utmanande period förblir Diehl Meterings absoluta prioritering hälsa och säkerhet för sina anställda, partners och kunder.

Som ett socialt ansvarsfullt globalt företag vidtar vi alla åtgärder vi kan för att begränsa spridningen av viruset. Vi övervakar noga utvecklingen relaterad till Coronavirus i de områden där vi bedriver verksamhet.

På alla våra platser genomför vi nödvändigt hälso- och säkerhetsskydd så att vi kan fortsätta att serva dig till högsta möjliga standard.

Vi har särskilt intensifierat våra hygien- och säkerhetsåtgärder, desinficerat produktionsplatser kontinuerligt och kraftigt begränsat tillgången till lokalerna till tredje parter. Vi har upprättat protokoll för karantänarbete och hemmakontor som förebyggande åtgärder. Vi informerar proaktivt och regelbundet våra anställda om riskerna och överföringsmetoderna för viruset så att de kan vidta bättre förebyggande åtgärder individuellt och undvika smitta.

Alla dessa åtgärder syftar till att bevara integriteten i våra produkter och skydda hälsan och säkerheten för alla inblandade. Den 17 mars fungerar alla våra produktionsanläggningar normalt. Vi fortsätter att ta alla nya beställningar men på grund av nuvarande omständigheter kan vi inte åta oss leveranstider. Naturligtvis kommer alla kunder att hållas uppdaterade genom sina beställningar.

Mot bakgrund av det internationella reseförbudet, stängning av gränser och enastående åtgärder för en aldrig tidigare skådad folkhälsokris, vill vi nämna att vår situation kan förändras dagligen. Vi kommer därför att arbeta med våra kunder och partners för att uppdatera varandra regelbundet om den senaste utvecklingen.

Vi förblir tillgänglig för alla frågor och funderingar, och kan nås via telefon, e-post eller Skype. Vi vill försäkra alla våra kunder om vårt fortsatta engagemang för dem och deras affärsbehov.

Låt oss vara säkra och friska tillsammans.

Dr Christof Bosbach,
CEO, President of the Division Board Diehl Metering 
 

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.