Att öka kundnöjdheten genom att ta itu med NRW i Kenya

Tack vare en banbrytande AMR-lösning (automatisk mätaravläsning) från Diehl Metering har den kenyanska vattenleverantören ELDOWAS drastiskt minskat mängden Non-Revenue Water, förbättrat faktureringsnoggrannheten och påskyndat sin reaktivitet vid underhållsproblem. Som ett resultat av detta har kundnöjdheten förbättrats avsevärt.

Att öka kundnöjdheten genom att ta itu med NRW i Kenya Att öka kundnöjdheten genom att ta itu med NRW i Kenya
Diehl Metering
News

Tack vare en banbrytande AMR-lösning (automatisk mätaravläsning) från Diehl Metering har den kenyanska vattenleverantören ELDOWAS drastiskt minskat mängden Non-Revenue Water, förbättrat faktureringsnoggrannheten och påskyndat sin reaktivitet vid underhållsproblem. Som ett resultat av detta har kundnöjdheten förbättrats avsevärt.

Eldoret Water and Sanitation Company Limited (ELDOWAS) levererar vatten till staden Eldoret i Rift Valley i Kenya. Företaget har fått rykte om sig att vara en pionjär i Kenya och blev landets första vattenleverantör som erhöll ISO 9001:2008-certifiering. ELDOWAS var alltid ambitiöst och ville sätta nya standarder när det gäller kundnöjdhet, men måste först övervinna ett antal nätverksproblem. Det handlade bland annat om läckor, opålitlig fakturering och en andel vatten som inte kommer in på 42 %, vilket främst beror på bedrägerier och stölder.

För att lösa dessa problem samarbetade företaget med Diehl Metering och vår lokala partner Eastern Africa DANCO Limited för att implementera en pilotlösning för automatisk mätaravläsning (AMR). Detta var ett av de första projekten i sitt slag i Kenya, och omfattningen utökades snart till att omfatta cirka 700 smarta vattenmätare. Med hjälp av lösningen kan ELDOWAS nu övervaka sitt nät mycket noggrannare tack vare värdefulla data som samlas in av de smarta mätarna och som automatiskt överförs för åtkomst via vår programvara IZAR PLUS PORTAL.

Effekten av AMR-lösningen har varit slående. I de områden där AMR har införts är andelen Non-Revenue Water cirka 6 %, jämfört med 42 % i andra områden. ELDOWAS reagerar nu mycket bättre på underhållsbehov, tack vare larm om läckor och avvikelser i anordningar, och de flesta problem löses inom en vecka i stället för månader, vilket var fallet tidigare. Dessutom är faktureringen mer exakt, vilket ger kunderna många skäl att vara nöjda. Företaget självt drar nytta av större effektivitet i nätverket samtidigt som det sparar vatten och därmed bidrar till en mer hållbar lokal ekonomi.