Brønderslev – Fixed Network

Brønderslev – Fixed Network Brønderslev – Fixed Network

Framtidens fjärrvärme

Brønderslev – Framtidens fjärrvärme

Holdingbolaget Brønderslev Forsyning A/S ansvarar för fjärrvärme och vattenförsörjning och även för avfallshanteringen i den danska staden Brønderslev.

Som en pionjär inom smart energi implementerar Brønderslev Forsyning A/S konceptet ”Framtidens fjärrvärme”: elkraft och fjärrvärme alstras i ett eget kraftvärmeverk, en kombinerad elkrafts- och fjärrvärmeenhet, som är en av de mest effektiva anläggningarna i världen tack vare kombinationen av solenergi, biomassa och värmepumpar.

Tillsammans med Diehl Metering har en omfattande fastnätslösning implementerats, som ger en energieffektiv värmeproduktion och -distribution.

 • 5 000 SHARKY energimätare

  Den innovativa fastnätslösningen möjliggör helautomatiserad datainsamling och intelligent analys.

 • 5 °C Temperaturminskning med

  Den genomsnittliga returtemperaturen reduceras från 40 °C till 35 °C.

 • 100 000 € Kostnadsbesparingar på

  Energieffektiv värmeproduktion och distribution, samt selektiv rådgivning vid olämplig värmehantering, medför betydande kostnadsminskningar.

 • Förbättra effektiviteten i fjärrvärmenätet

  Förbättra effektiviteten i fjärrvärmenätet Förbättra effektiviteten i fjärrvärmenätet

  Det var inte möjligt att effektivt styra fram- och returledningstemperaturen eftersom de mekaniska mätarna som använts inte kunde registrera data om de aktuella temperaturförhållandena i distributionsnätet.

  Hushåll med olämplig värmehantering, så kallade ”bad coolers”, använder inte den levererade fjärrvärmen. Det leder till låg temperaturspridning med höga returtemperaturer och medför extra kostnader för både konsumenterna och fjärrvärmeleverantören.

  Eftersom de gamla värmemätarna saknade integrerad kommunikationskapacitet kunde varken förbrukningsdata eller mätarlarm överföras till värmleverantören. Under tiden medförde avsaknaden av en automatiserad och snabb detektering av fel eller avvikelser en ökad risk för kostsamma skador på byggnader på grund av läckor eller sprängning av rör.

 • Ett fast nät för smart analys

  Ett fast nät för smart analys Ett fast nät för smart analys

  I samband med implementeringen av en innovativ fastnätslösning skapades en helt automatiserad avläsning och ett läckageskydd realiserades med 5 000 SHARKY 775 ultraljudsmätare i kombination med SHARKY FS 473 ultraljudsflödessensorer i returrören. Integrerade radiomoduler ger en helautomatisk överföring av aktuella data.

  I processen registrerar och jämför de anslutna flödessensorerna och mätarna flödeshastigheterna i fram- och returledningarna och överför dessa data till permanent installerade mottagare. Dessa sänder i sin tur de mottagna avläsningarna flera gånger i timmen till IZAR-programvaran för smarta analyser. Vid eventuell avvikelse aktiverar energimätaren ett larm efter 90 sekunder. Alla problem – från ett brustet rör till ett droppande element – kan identifieras snabbt och säkert.

 • Minskade kostnader. Förbättrad service. Bättre säkerhet.

  Minskade kostnader. Förbättrad service. Bättre säkerhet. Minskade kostnader. Förbättrad service. Bättre säkerhet.

  Eftersom IZAR-mjukvaran gör det möjligt för oss att utföra smarta analyser kan vi bättre anpassa värmeproduktionen till våra kunders förbrukningsmönster och meddela dem om ogynnsamma uppvärmningsmönster. Detta har gjort det möjligt för oss att sänka vår returtemperatur från i genomsnitt 40 °C till 35 °C, vilket har lett till kostnadsbesparingar på 100 000 euro per år i kraftvärmeverket tack vare bättre rökgaskylning och minskade energiförluster i distributionsnätet. Vi kan investera de sparade pengarna direkt i vårt koncept "Framtidens fjärrvärme.

  Thorkil Bartholdy Neergaard, VD, Brønderslev Forsyning A/S.

  Tack vare den helt automatiska avläsningen av ultraljudsenergimätarna har kundservicen förbättrats och felaktiga avläsningar har eliminerats. Den säkra och korrekta faktureringen samt en energieffektiv värmeproduktion och -distribution baserad på smart analys av mätdata är väsentliga och övertygande resultat.

  För varje mätare övervakar analyspanelen i IZAR PLUS-portalen temperaturspridningen som differensen mellan fram- och returledningstemperaturen. Som ett resultat kan defekter eller onormala driftförhållanden och olämplig värmehantering hos hushållen nu snabbt detekteras och åtgärdas. Dessutom kan hushåll som visar en olämplig värmehantering få specifik rådgivning för att undvika onödiga värmekostnader. På det sättet innebär den smarta analysfunktionen i IZAR PLUS-portalen stora besparingar för både leverantören och konsumenterna.

  Dessutom drar kunderna nytta av den förbättrade säkerheten som följer av den helautomatiska övervakningen av mätarlarmen. Hushållen kan även välja en valfri tjänst: de kan få ett personligt läcklarm via e-post eller SMS för att undvika kostsamma skador. Försäkringsbolagen uppskattar också nyttan av säkerhetsförmånerna och erbjuder attraktiva rabatter på sina avgifter för läckageförsäkringar för kunder som använder Diehl Meterings smarta infrastruktur.

  Sammantaget har de förbättrade tjänsterna lett till en tydligt ökad kundnöjdhet.

 • En uppdatering av lösningen för att stödja en ny motivationstaxa

  Här kan du läsa om hur Brønderslev Forsyning A/S har infört en banbrytande motivationstaxa med hjälp av vår konsumentapp IZAR@HOME.