Grote netwerkupgrade verlaagt lekpercentages in Chinese stad

Dankzij een complete netwerkrenovatie en een innovatieve WLM-oplossing (Water Loss Management) heeft Diehl Metering het Longkou Water Supply-bedrijf in China in staat gesteld het lekpercentage terug te brengen van ongeveer 50% tot slechts 10%.

Diehl Metering
News
Grote netwerkupgrade verlaagt lekpercentages in Chinese stad Grote netwerkupgrade verlaagt lekpercentages in Chinese stad

Dankzij een complete netwerkrenovatie en een innovatieve WLM-oplossing (Water Loss Management) heeft Diehl Metering het Longkou Water Supply-bedrijf in China in staat gesteld het lekpercentage terug te brengen van ongeveer 50% tot slechts 10%.

Het bedrijf levert water aan meer dan 30 gemeenten in de buurt van de havenstad Yantai in Oost-China. Vóór de samenwerking met Diehl Metering was het distributienetwerk afhankelijk van handmatige meteruitlezing, een tijdrovende, dure en foutgevoelige praktijk. Bovendien had het netwerk te maken met percentages lekkende leidingen die tot wel 50% konden oplopen.

In 2018 heeft de oplossing van Diehl Metering de bestaande installatie omgevormd tot een Fixed Network met automatische uitlezing. In datzelfde jaar zijn we gestart met de installatie van slimme watermeters, waaronder onze WESAN WPG en AQUILA V3 bulkmeters. Tot dusver hebben we ongeveer 18.000 eenheden geïnstalleerd, wat de meterbetrouwbaarheid en -uitleesnauwkeurigheid aanzienlijk heeft verbeterd.

Om het lekkageprobleem aan te pakken, installeerde de klant onze IZAR@INSIGHT DMA-software op zijn server. Dit innovatieve gegevensplatform houdt nauwlettend toezicht op de in- en uitstroom van onafhankelijke metering-gebieden, de zogenaamde DMA, en analyseert de massa gegevens om lekken op te sporen. De precieze locatie van het lek wordt vervolgens bepaald met behulp van akoestische lekdetectie, waarbij het nutsbedrijf onmiddellijk wordt gewaarschuwd en het probleem kan oplossen. Begin 2019 was het lekpercentage van alle 33 DMA's teruggebracht tot slechts 10%.

Op 20 september 2020 ontmoette het team van Diehl Metering China de klant om de resultaten te presenteren en hen te trainen in het gebruik van een nieuwe versie van de software. De algehele feedback was buitengewoon positief en de klanten uitten hun tevredenheid over zowel de meet- als lekkageoplossingen.