Brønderslev Forsyning A/S - Een verbeterde oplossing om een nieuw motivatietarief te ondersteunen

Brønderslev Forsyning A/S - Een verbeterde oplossing om een nieuw motivatietarief te ondersteunen Brønderslev Forsyning A/S - Een verbeterde oplossing om een nieuw motivatietarief te ondersteunen

Introductie van een baanbrekend Motivatietarief via onze consumentenapp IZAR@HOME

Een verbeterde oplossing om een nieuw motivatietarief te ondersteunen

In 2020 heeft Brønderslev Forsyning A/S zijn oplossing verder verbeterd door consumenten de mogelijkheid te bieden IZAR@HOME gratis te downloaden. Via deze smartphone-app verstrekt het programma consumenten informatie over hun consumptiepatronen, waardoor ze hun gewoonten kunnen veranderen en geld kunnen besparen. IZAR@HOME biedt niet alleen toegevoegde waarde voor consumenten, maar is daarnaast een hulpmiddel voor Brønderslev Forsyning om zijn stadsverwarmingsnetwerk efficiënter te maken.

Door de app aan te passen, bepaalt het nutsbedrijf zijn eigen ‘distributiedoel’ dat aansluit bij zijn strategie om de retourtemperaturen in het netwerk te verlagen tot 30 °C of lager. Dit doel is zichtbaar voor consumenten in de app en via eenvoudige grafische voorstellingen kunnen ze hun huidige gemiddelde retourtemperatuur van de afgelopen 12 maanden volgen, om te zien of ze het doel bereiken.

 • Verbeterde energie-efficiëntie

  Brønderslev Forsyning A/S profiteert van meer efficiëntie in zijn netwerkactiviteiten

 • Meer klantentevredenheid

  Consumenten kunnen hun retourtemperatuur verbeteren en zo energie en geld besparen

 • Introductie van een motivatietarief

  Consumenten motiveren om hun retourtemperatuur te verlagen met een baanbrekend prijsmodel

 • Tariefinnovatie

  Tariefinnovatie Tariefinnovatie

  Als bijzondere stimulans introduceerde Brønderslev Forsyning A/S in 2021 een nieuw ‘motivatietarief’ voor zijn klanten. Dit tarief is bedoeld om eindgebruikers aan te moedigen tot gedrag dat een positieve invloed heeft op de werking en algehele zuinigheid van de verwarmingsinstallatie, evenals op het verminderen van de hoeveelheid water die door het stadsverwarmingssysteem wordt gepompt.

  Het motivatietarief houdt in dat consumenten die de energie van het stadsverwarmingswater onvoldoende gebruiken en dus verantwoordelijk zijn voor hoge retourtemperaturen in het systeem, een toeslag van 1% op hun kWh-verbruik betalen voor elke graad waarmee zij de beoogde gemiddelde retourtemperatuur van 30 °C overschrijden. Omdat het nutsbedrijf wettelijk gezien geen winst mag maken op zijn nieuwe tarief en dat niet van plan is, heeft het de basiswarmteprijs voor alle consumenten verlaagd, wat betekent dat iedereen ervan kan profiteren.

 • Actie voor consumenten

  Actie voor consumenten Actie voor consumenten

  Via IZAR@HOME biedt Brønderslev Forsyning A/S consumenten volledig inzicht in hun consumptiegewoonten en geeft duidelijk aan of hun gemiddelde retourtemperatuur onder de 30 °C-drempel ligt of niet.

  Dit leidt tot een win-winsituatie waarin consumenten gemotiveerd zijn om hun consumptiegedrag te veranderen of hun eigen verwarmingssysteem te optimaliseren en zo hun verwarmingskosten te verlagen, wat weer leidt tot meer efficiëntie van het warmtenet. Door de invoering van het motivatietarief en de IZAR@HOME-app kan Brønderslev Forsyning A/S de retourtemperatuur in zijn warmtenet verder verlagen, wat aanzienlijke voordelen oplevert, waaronder minder warmteverlies in het distributienet, lagere kosten voor het verpompen van stadsverwarmingswater, een hogere efficiëntie van technische systemen, een lager verbruik van houtsnippers door de centrale en een lagere totale CO2-uitstoot voor meer duurzaamheid.

  Uiteindelijk resulteert dit innovatieve gebruik van IZAR@HOME in een efficiënter warmtenet, terwijl de verwarmingskosten dalen en de klanttevredenheid verder toeneemt.

 • Brochure klantvoorbeelden Brønderslev

  Brochure klantvoorbeelden Brønderslev Brochure klantvoorbeelden Brønderslev

  Meer informatie in onze brochure met casestudy Brønderslev

   Read more