Brønderslev - En løsningsopdatering til at understøtte en ny motivationstakst

Brønderslev - En løsningsopdatering til at understøtte en ny motivationstakst Brønderslev - En løsningsopdatering til at understøtte en ny motivationstakst

Vi introducerer en banebrydende motivationstakst ved hjælp af vores forbrugerapp IZAR@HOME

En løsningsopdatering til at understøtte en ny motivationstakst

I 2020 har Brønderslev Forsyning A/S yderligere styrket sin løsning, ved at give forbrugerne mulighed for at downloade IZAR@HOME gratis. Via denne smartphone-app, deler forsyningsselskabet indsigt med forbrugerne om deres forbrugsmønstre, og giver dem mulighed for at ændre deres vaner og spare penge. Ud over at give forbrugerne merværdi, giver IZAR@HOME samtidig Brønderslev Forsyning et værktøj til at øge effektiviteten af sit fjernvarmenetværk.

Ved at tilpasse appen, kan forsyningsselskabet definere sit eget "forsyningsmål", som er i overensstemmelse med dets strategi om, at reducere returtemperaturerne i netværket til 30 °C eller mindre. Dette mål er synligt for forbrugerne i appen, og ved hjælp af enkle grafikker kan de følge deres aktuelle gennemsnitlige returtemperatur over de seneste 12 måneder og se, om de når målet.

 • Forbedret energieffektivitet

  Brønderslev Forsyning A/S nyder godt af nye effektiviseringer i sin netværksdrift

 • Øget kundetilfredshed

  Forbrugerne kan forbedre deres returtemperatur og spare energi og penge

 • Introduktion motivationstakst

  Motivér forbrugerne til at reducere deres returtemperatur med en banebrydende prismodel

 • Takst innovation

  Takst innovation Takst innovation

  Som et yderligere incitament, har Brønderslev Forsyning A/S indført en ny "motivationstakst" for sine kunder i 2021. Ideen med denne takst er, at tilskynde slutbrugerne til at udvise en adfærd, der har en positiv indvirkning på varmeværkets drift og samlede økonomi, og som reducerer mængden af vand, der pumpes gennem fjernvarmesystemet.

  Med motivationstaksten skal forbrugere, der ikke udnytter fjernvarmevandets energi tilstrækkeligt og derfor er ansvarlige for høje returtemperaturer i systemet, betale et tillæg på deres kWh-forbrug på 1 % for hver grad, de overskrider den gennemsnitlige returtemperatur på 30 °C, som de har sat sig som mål. Da forsyningsselskabet ifølge loven, ikke må og ikke har til hensigt at opnå overskud på sin nye tarif, har de nedsat grundprisen for varme for alle forbrugere, hvilket betyder, at alle kan få gavn af den.

 • Forbrugerindsats

  Forbrugerindsats Forbrugerindsats

  Gennem IZAR@HOME, tilbyder Brønderslev Forsyning A/S forbrugerne fuld gennemsigtighed i deres forbrugsvaner og viser tydeligt, om deres gennemsnitlige returtemperatur er under 30 °C eller ej.

  Dette skaber en win-win-situation, hvor forbrugerne motiveres til at ændre deres forbrugsadfærd eller optimere deres eget varmesystem, og dermed reducere deres opvarmningsomkostninger, hvilket igen fører til større effektivitet i fjernvarmenettet. Ved at indføre motivationstariffen og IZAR@HOME-appen kan Brønderslev Forsyning A/S yderligere reducere returtemperaturen i sit fjernvarmenetværk, hvilket giver betydelige fordele, herunder reduceret varmetab i distributionsnettet, lavere omkostninger til pumpning af fjernvarmevand, højere effektivitet i de tekniske systemer, lavere forbrug af træflis i kraftværket og lavere CO2-emissioner for mere bæredygtighed.

  I sidste ende resulterer denne innovative brug af IZAR@HOME i et mere effektivt fjernvarmenetværk, samtidig med at varmeregningerne reduceres og kundernes tilfredshed øges yderligere.

 • Kundecases Brønderslev brochure

  Kundecases Brønderslev brochure Kundecases Brønderslev brochure

  Mere information i vores brochure: Case-Study Brønderslev

   Read more