Brønderslev: Rozwiązanie wspierające nową taryfę motywacyjną

Brønderslev: Rozwiązanie wspierające nową taryfę motywacyjną Brønderslev: Rozwiązanie wspierające nową taryfę motywacyjną

Wprowadzenie pionierskiej Taryfy Motywacyjnej z wykorzystaniem naszej aplikacji konsumenckiej IZAR@HOME

Rozwiązanie wspierające nową taryfę motywacyjną

W 2020 roku firma Brønderslev Forsyning A/S rozwinęła swoją ofertę, udostępniając konsumentom możliwość bezpłatnego pobrania aplikacji IZAR@HOME. Za pomocą tej aplikacji na smartfon, przedsiębiorstwo dzieli się z konsumentami informacjami na temat ich schematów zużycia, dając im możliwość zmiany nawyków i uzyskania oszczędności. Aplikacja IZAR@HOME nie tylko oferuje konsumentom wartość dodaną, ale jednocześnie stanowi narzędzie dla Brønderslev Forsyning do zwiększenia wydajności swojej sieci ciepłowniczej.

Personalizując aplikację, przedsiębiorstwo definiuje swój własny "cel użytkowy", który jest zgodny z jego strategią obniżania temperatury powrotu w sieci do 30°C lub mniej. Cel ten jest widoczny dla odbiorców w aplikacji, a dzięki prostej grafice mogą oni śledzić średnią temperaturę powrotu z ostatnich 12 miesięcy i sprawdzić, jak blisko znajdują się od ustalonego celu.

 • Zwiększona wydajność energetyczna

  Brønderslev Forsyning A/S korzysta z nowych rozwiązań zwiększających efektywność sieci

 • Zwiększona satysfakcja klienta

  Odbiorcy mogą poprawić temperaturę powrotu, oszczędzając przy tym energię i pieniądze

 • Wprowadzenie taryfy motywacyjnej

  Motywowanie konsumentów do obniżenia temperatury powrotu dzięki nowatorskiemu modelowi naliczania opłat

 • Innowacje taryfowe

  Innowacje taryfowe Innowacje taryfowe

  Jako dodatkową zachętę, Brønderslev Forsyning A/S wprowadził w 2021 roku nową "taryfę motywacyjną" dla swoich klientów. Ideą tej taryfy jest zachęcenie odbiorców końcowych do przyjęcia zachowań, które mają pozytywny wpływ na działanie i ogólną efektywność elektrociepłowni, a także zmniejszenie ilości wody przepompowywanej przez system ciepłowniczy.

  W ramach taryfy motywacyjnej odbiorcy, którzy nie wykorzystują w wystarczającym stopniu energii wody ciepłowniczej i w konsekwencji przyczyniają się do wysokich temperatur powrotu, muszą dopłacać do zużywanej przez siebie energii 1% za każdy stopień przekroczenia docelowej średniej temperatury powrotu wynoszącej 30°C. Ponieważ zgodnie z prawem, przedsiębiorstwo nie może osiągać zysków z nowej taryfy i nie zamierza tego robić, obniżyło podstawową cenę ciepła dla wszystkich odbiorców, co oznacza, że wszyscy mogą skorzystać na nowym rozwiązaniu.

 • Akcja konsumencka

  Akcja konsumencka Akcja konsumencka

  Dzięki IZAR@HOME, Brønderslev Forsyning A/S informuje konsumentów o ich nawykach konsumpcyjnych i pokazuje, czy osiągana przez nich średnia temperatura powrotu nie przekracza progu 30°C.

  Rozwiązanie to stwarza sytuację korzystną dla obu stron, w której odbiorcy są motywowani do zmiany zachowań konsumpcyjnych lub optymalizacji własnego systemu grzewczego, a tym samym do obniżenia kosztów ogrzewania, co z kolei przyczynia się do zwiększenia efektywności sieci ciepłowniczej. Dzięki wprowadzeniu taryfy motywacyjnej i aplikacji IZAR@HOME, Brønderslev Forsyning A/S może jeszcze bardziej obniżyć temperaturę powrotu w swojej sieci ciepłowniczej. Korzyści są znaczące, w tym zmniejszone straty ciepła w sieci dystrybucyjnej, niższe koszty pompowania wody grzewczej, wyższa sprawność systemów technicznych, niższe zużycie drewna przez elektrociepłownię oraz zmniejszona całkowita emisja CO2.

  Innowacyjne zastosowanie systemu IZAR@HOME zaowocowało zwiększeniem wydajności sieci ciepłowniczej przy jednoczesnym obniżeniu rachunków za ogrzewanie i zwiększeniu zadowolenia klientów.

 • Analiza przypadku klienta Brønderslev

  Analiza przypadku klienta Brønderslev Analiza przypadku klienta Brønderslev

  Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej broszurze zawierającą analizę przypadku klienta Brønderslev.

   Więcej