Möjliggöra kundorienterade innovationer inom fjärrvärme

Genom att implementera ett fast nät och stödja en innovativ "motivationstaxa" har Diehl Metering hjälpt det danska elbolaget Brønderslev Forsyning A/S att nå nya höjder inom energieffektivitet. Företaget har också stärkt sitt rykte som pionjär inom fjärrvärme och samtidigt ökat kundnöjdheten.

Möjliggöra kundorienterade innovationer inom fjärrvärme Möjliggöra kundorienterade innovationer inom fjärrvärme
Diehl Metering

Genom att implementera ett fast nät och stödja en innovativ "motivationstaxa" har Diehl Metering hjälpt det danska elbolaget Brønderslev Forsyning A/S att nå nya höjder inom energieffektivitet. Företaget har också stärkt sitt rykte som pionjär inom fjärrvärme och samtidigt ökat kundnöjdheten.

Brønderslev Forsyning A/S ansvarar för fjärrvärme och vattenförsörjning i den danska staden Brønderslev. Tack vare sitt koncept "Framtidens fjärrvärme" är företaget en pionjär inom smart energi och producerar el och fjärrvärme genom sitt eget kraftvärmeverk.

Vi inledde ett samarbete med Brønderslev Forsyning A/S för att åtgärda ineffektivitet i deras nätverk. Den danska leverantören hade då höga returtemperaturer i sitt nät, vilket tydde på att många hushåll inte använde fjärrvärmevattnet på rätt sätt. Detta berodde på att konsumenterna hade ett ofördelaktigt uppvärmningsbeteende - så kallade "dåliga kylare" - eller på att inställningarna på deras värmesystem inte var optimerade. 

Uppgradering av nätverket

För att ta itu med dessa utmaningar hjälpte vi Brønderslev Forsyning A/S att implementera en innovativ lösning för fasta nätverk för helautomatisk avläsning av mer än 5 000 SHARKY 775-mätare för värmeenergi. Eftersom manuell avläsning nu tillhör det förflutna kan konsumenterna vara säkra på att faktureringen alltid är korrekt.

För att ge konsumenterna ett intelligent läckageskydd installerade vi också SHARKY FS 473 ultraljudsflödessensorer i returledningen till varje hus. Detta gör det möjligt att jämföra flödeshastigheterna i fram- och returledningarna. Om det finns en avvikelse utlöser SHARKY-mätarna ett läckagelarm. Konsumenterna kan välja att själva ta emot larmet via e-post eller sms om läckaget påverkar dem.

Dessutom använder Brønderslev Forsyning A/S vår programvara för datahantering IZAR för att identifiera höga returtemperaturer som kan orsakas av "dåliga kylare". Den kan sedan ge konsumenterna råd om att anta ett beteende som sänker returtemperaturerna, vilket ökar energieffektiviteten och minskar hushållets fakturering.

En banbrytande prismodell

För att ytterligare öka effektiviteten i nätet och kundnöjdheten införde Brønderslev Forsyning A/S nyligen en "motivationstaxa". Med detta system måste konsumenter som inte utnyttjar energin i fjärrvärmevattnet i tillräcklig utsträckning, och som därför är ansvariga för höga returtemperaturer, betala en tilläggsavgift. De kan följa sin hushållsförbrukning och returtemperaturer i vår smartphoneapp IZAR@HOME, vilket gör att de kan vidta åtgärder och inte längre betala tilläggsavgiften.

Tack vare kombinationen av motivationstariffen och IZAR@HOME-appen drar Brønderslev Forsyning A/S nytta av en win-win-situation där konsumenterna ändrar sitt beteende eller optimerar sitt värmesystem för att slippa betala tilläggsavgiften och göra besparingar, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet i fjärrvärmenätet.