Kundtjänst förbättras med IZAR Passive Drive-By-lösning i östra Frankrike

Tack vare en Diehl Metering-lösning kan storstadsområdet Greater Nancy i nordöstra Frankrike nu läsa av vattenmätare på distans och regelbundet genom att använda en flotta av sopbilar.

Kundtjänst förbättras med IZAR Passive Drive-By-lösning i östra Frankrike Kundtjänst förbättras med IZAR Passive Drive-By-lösning i östra Frankrike
Diehl Metering

Tack vare en Diehl Metering-lösning kan storstadsområdet Greater Nancy i nordöstra Frankrike nu läsa av vattenmätare på distans och regelbundet genom att använda en flotta av sopbilar. Lösningen ger snabbare och mer tillförlitliga data, vilket ger lokalbefolkningen en korrekt fakturering och aktuell information om deras vattenförbrukning.

Vår relation med Greater Nancy går tillbaka till 2016, då vi vann en upphandling för att leverera vattenmätare till storstadsområdet Greater Nancy med 270 000 invånare. Under 2019 började vi testa vår IZAR Passive Drive-By-lösning i regionens 20 kommuner, som består av mer än 62 000 hushåll. 

Den första piloten var framgångsrik och året därpå beslutade huvudstadsregionen att införa lösningen på hela sitt territorium genom att utrusta 22 sopbilar med radiomottagare och utrusta sitt nät med våra ALTAIR smarta volymetriska vattenmätare som är utrustade med en IZAR-radio G4. Kunden uppskattade särskilt våra mätares och vår radiotekniks prestanda samt deras kompatibilitet med dess IT-system. 

Greater Nancys sopbilar samlar nu in upp till 97 % av uppgifterna från nätets smarta mätare under sina veckovisa rundor. Detta gör att de anställda kan fokusera sin tid på mer värdefulla uppgifter, t.ex. datahantering och läckagesökning. Dessutom får slutkonsumenterna nu en högre servicenivå eftersom avvikelser i data kan upptäckas och åtgärdas snabbare än tidigare.

För närvarande är mer än hälften av de 62 000 hushållen utrustade med smarta mätare från Diehl Metering. Målet för Greater Nancy är att öka detta till 100 % täckning till 2023, vilket gör det möjligt att utvidga den passiva Drive-By-lösningen till hela området.