IZAR RDC Motion gör mobil avläsning snabb och enkel

Vår nya IZAR RDC Motion är en utveckling av vår IZAR-mottagare BT och är en radiomottagare utformad för walk-by- eller drive-by-mobilavläsningar, som samlar in data från mätare, moduler och sensorer och överför dem till IZAR@MOBILE 2.

IZAR RDC Motion gör mobil avläsning snabb och enkel IZAR RDC Motion gör mobil avläsning snabb och enkel
Diehl Metering

Vår nya IZAR RDC Motion är en utveckling av vår IZAR Receiver BT och är en radiomottagare utformad för walk-by- eller drive-by-mobilavläsningar, som samlar in data från mätare, moduler och sensorer och överför dem till IZAR@MOBILE 2.  Tack vare sin radioprestanda, som gör det möjligt att utföra mobila avläsningar i hastigheter upp till 50 km / h, erbjuder den också en hög mottagningskapacitet, även i täta stadsområden, vilket förbättrar effektiviteten hos mobila avläsningar.

Dessutom underlättar IZAR RDC Motion migreringsscenariot för installationer till det toppmoderna C1-radioläget, utan att förlora data från mätare som arbetar i T1-läget, tack vare dess bakåtkompatibilitet.

När data har överförts till vår programvara IZAR@MOBILE 2 visas mätaravläsningar tydligt på kartan, larm listas och kan visas med användardefinierade färgkoder. Data är redo att exporteras till IZAR PLUS Portal/IZAR@NET programvara för vidare bearbetning. Att samla in data från förbrukningsmätare är nu enkelt, liksom korrekt fakturering med relevant data och automatisering av vissa tidskrävande rutiner.