Hållbarhetsrapporten beskriver Diehl Meterings åtgärder för en bättre värld

Diehl Metering har publicerat sin hållbarhetsrapport, som nu finns tillgänglig i digitalt format. Rapporten förklarar i konkreta termer vad vi gör för att bidra till att forma en rättvisare, mer etisk och mer ansvarsfull framtid i linje med FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Hållbarhetsrapporten beskriver Diehl Meterings åtgärder för en bättre värld Hållbarhetsrapporten beskriver Diehl Meterings åtgärder för en bättre värld
Diehl Metering

Diehl Metering har publicerat sin hållbarhetsrapport, som nu finns tillgänglig i digitalt format. Rapporten förklarar i konkreta termer vad vi gör för att bidra till att forma en rättvisare, mer etisk och mer ansvarsfull framtid i linje med FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Hållbarhet har länge varit en prioritet för Diehl Metering. Idag är det en central del av vår identitet, eftersom vi arbetar med kunder, samhällen och partners för att skapa en hållbar framtid för alla. I vår nya hållbarhetsrapport kan du ta del av de åtgärder som vi vidtar för att förverkliga detta.

År 2021 blev vi en officiell undertecknare av FN:s Global Compact, ett frivilligt initiativ som fastställer 10 principer för hållbart företagande inom fyra nyckelområden. I rapporten får du veta vad vi gör inom vart och ett av dessa områden - mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption - och hur vårt företag gör skillnad.

Du kan också läsa om våra egna prioriterade 7 program. Dessa åtgärder är våra viktigaste drivkrafter för att säkerställa hållbar och etisk tillväxt tillsammans med våra affärspartners. De täcker följande ämnen: innovation för att stödja våra kunder, hållbar leverantörshantering, användning av ekodesign för att hantera hela livscykeln för våra produkter och lösningar, lokal försörjning och lokal produktion, ansvarsfull resurshantering i våra fabriker och hur vi investerar i den långsiktiga framtiden för er, våra teammedlemmar.

Rapporten ger en ögonblicksbild av vad vi har gjort hittills - och hur vi kommer att fortsätta att stärka våra ansträngningar inom alla hållbarhetsområden.

Se rapporten nu