Diehl Metering publicerar sitt första Communication on Progress

Som en del av sitt engagemang i FN:s Global Compact har Diehl Metering publicerat sitt allra första Communication on Progress (COP). Denna årsrapport innehåller ett uttalande från Dr. Christof Bosbach, vår VD, som uttrycker vårt fortsatta stöd för Global Compact, och en aktuell sammanfattning av våra åtgärder och resultat inom hållbarhet.

Diehl Metering publicerar sitt första Communication on Progress Diehl Metering publicerar sitt första Communication on Progress
Diehl Metering

Som en del av sitt engagemang i FN:s Global Compact har Diehl Metering publicerat sitt allra första Communication on Progress (COP). Denna årsrapport innehåller ett uttalande från Dr. Christof Bosbach, vår VD, som uttrycker vårt fortsatta stöd för Global Compact, och en aktuell sammanfattning av våra åtgärder och resultat inom hållbarhet.

När COP publiceras är det ett år sedan vi officiellt undertecknade Global Compact, FN:s frivilliga initiativ för företag att bidra till en hållbar värld. Syftet med rapporten är att visa hur vi genomför Global Compacts tio principer på fyra områden (mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption).

Liksom vår hållbarhetsrapport, som publiceras i slutet av 2021, innehåller den information om de sju prioriterade program som vi har utvecklat internt för hållbarhet. Den innehåller också uppdaterade siffror, inklusive KPI:er inom mänskliga rättigheter och resurshantering.

Dessutom har vi satt upp mål för var och en av Global Compacts fyra pelare. Dessa är:

  • Mänskliga rättigheter: stärka jämställdhet och mångfald
  • Miljö: minska vårt koldioxidavtryck och utveckla vårt projekt för bedömning av växthusgaser.
  • Arbete: skapa en rättvis och säker arbetsmiljö.
  • Korruptionsbekämpning: prioritera årlig tillväxt genom rättvisa affärer.

Om du vill veta mer kan du ladda ner hela vårt meddelande om framsteg.