Diehl Metering publikuje raport Communication on Progress

Diehl Metering opublikował swój pierwszy raport Communication on Progress (COP), w związku z zaangażowaniem w Global Compact ONZ. Roczny raport zawiera oświadczenie Dr. Christofa Bosbacha, CEO , wyrażające nasze stałe poparcie dla Global Compact oraz aktualne podsumowanie naszych działań i osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Diehl Metering publikuje raport Communication on Progress Diehl Metering publikuje raport Communication on Progress
Diehl Metering

Diehl Metering opublikował swój pierwszy raport Communication on Progress (COP), w związku z zaangażowaniem w Global Compact ONZ. Roczny raport zawiera oświadczenie Dr. Christofa Bosbacha, CEO , wyrażające nasze stałe poparcie dla Global Compact oraz aktualne podsumowanie naszych działań i osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Publikacja COP oznacza rok, od kiedy oficjalnie podpisaliśmy Global Compact, dobrowolną inicjatywę ONZ dla firm, która ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju świata. Celem raportu jest pokazanie, jak wdrażamy 10 zasad Global Compact w czterech obszarach (prawa człowieka, praca, środowisko i przeciwdziałanie korupcji).

Podobnie jak nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju, publikowany pod koniec 2021 roku, zawiera on informacje o 7 piorytetowych programach, które opracowaliśmy wewnętrznie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zawiera również zaktualizowane dane liczbowe, w tym wskaźniki KPI w zakresie praw człowieka i zarządzania zasobami.

Ponadto wyznaczyliśmy cele dla każdego z czterech filarów Global Compact. Są to:

  • Prawa człowieka: wzmacnianie równości i różnorodności
  • Środowisko: zmniejszenie naszego śladu węglowego i rozwój naszego projektu oceny gazów cieplarnianych.
  • Praca: tworzenie sprawiedliwego i bezpiecznego środowiska pracy.
  • Antykorupcja: priorytetowe traktowanie wzrostu rocznego poprzez sprawiedliwy biznes.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.