Diehl Metering firar 30 år av ultraljudsmätteknik

År 2021 är det tre decennier sedan Diehl Metering började utveckla sin högprecisions ultraljudsmätteknik. Sedan dess har företaget lanserat flera generationer av ultraljudsmätare och kontinuerligt förbättrat tekniken tack vare ett nära samarbete med sina kunder.

Diehl Metering firar 30 år av ultraljudsmätteknik Diehl Metering firar 30 år av ultraljudsmätteknik
Diehl Metering
Nyhetsmeddelande

År 2021 är det tre decennier sedan Diehl Metering började utveckla sin högprecisions ultraljudsmätteknik. Sedan dess har företaget lanserat flera generationer av ultraljudsmätare och kontinuerligt förbättrat tekniken tack vare ett nära samarbete med sina kunder.

I början av 1990-talet var det tyska företaget Hydrometer, som senare skulle bli Diehl Metering, en av pionjärerna inom ultraljudsmättekniken. På den tiden uppvisade standardutrustningen för att mäta förbrukningen i distributionsnäten ett antal brister, särskilt i marknaden för värmeenergi.

Den största utmaningen var att vattnet i värmesystemen ofta var av dålig kvalitet och regelbundet innehöll spår av metalloxider. Mätinsatserna i de traditionella mätarna som användes på den tiden byggde på magnetteknik, och magneten hade den oönskade effekten att den drog med sig metallpartiklar från vattnet, vilket orsakade en partiell blockering. Detta gjorde att mätarna inte var tillförlitliga.

År 1991 såg Hydrometer, en tillverkare av vatten- och värmemätare, en möjlighet att göra ett bestående avtryck på värmemarknaden. Genom att utveckla ett alternativ till statisk teknik kunde företaget ta itu med värmeverkens utmaningar och vinna ett nytt kundsegment. Företaget började arbeta med sin ultraljudsteknik.

SHARKY-värmemätare: hållbarhet, tillförlitlighet och långsiktig mätstabilitet.

Den största fördelen med ultraljudstekniken är att den kan mäta flödeshastigheter utan att störa flödesströmmen, samtidigt som den är mindre känslig för rost och allmänt slitage. För kunden är fördelarna större långsiktig noggrannhet, ökad hållbarhet och bättre motståndskraft mot dålig vattenkvalitet. 

År 1998, efter år av utveckling lanserade Hydrometer SHARKY, sin första ultraljudsflödessensor för värmemarknaden. Företaget följde sedan 1999 upp med den kompakta värmemätaren SHARKY. Under de följande åren fortsatte företaget att förbättra sin ultraljudsteknik och presenterade den andra generationen av SHARKY år 2003. Ett år senare integrerade tredje generationens kompakta ultraljudsenergimätare SHARKY 773 flödessensorer med nya transduktorer och elektronik. Den utgör fortfarande grunden för dagens ultraljudsmätare från Diehl Metering.

HYDRUS: den första ultraljudsvattenmätaren på marknaden.

År 2008 var Hydrometer det första företaget att marknadsföra en ultraljudsvattenmätare. Utgångspunkten för utvecklingen av HYDRUS-mätaren var en kundupplevelse i Emiraten.

Hydrometer hade arbetat i Mellanöstern sedan 2005, när städer som Dubai och Abu Dhabi började expandera snabbt. Eftersom vatten är en så begränsad resurs i regionen var högkvalitativa mätare ett viktigt verktyg för att se till att vattnet hanterades effektivt. De dåvarande standardvattenmätarna hade dock svårt att klara av den ständigt närvarande ökensanden, som arbetade sig in i rören, orsakade blockeringar och ofta permanent skadade mätarna inom bara två eller tre år.

För att övervinna denna utmaning hade några av Hydrometers kunder i Emiraten installerat ultraljudsenergimätare i sina vattendistributionsnät. Men energimätare är mycket större än vattenmätare och är inte konstruerade för att klara av fuktiga förhållanden. Hydrometer började därför utveckla branschens första ultraljudsvattenmätare.

Mätaren fick namnet HYDRUS, en kombination av Hydrometer och US, förkortningen för Ultrasonic, och var ett direkt svar på de svåra förhållandena i öknen. Den utformades för att motstå höga temperaturer och hög luftfuktighet samt sand och luft i rören. Med en sådan robust konstruktion kunde HYDRUS-mätaren fungera långsiktigt var som helst i världen.

Kontinuerlig förbättring

Sedan SHARKY och HYDRUS lanserades har Diehl Metering fortsatt att lyssna på sina kunder och anpassa sin teknik till deras behov. Batteriets livslängd har förlängts till upp till 16 år, och båda serierna av ultraljudsmätare finns nu tillgängliga i alla vanliga nominella storlekar. HYDRUS lanserades också nyligen i en ultraljudsversion för Bulk.

Nya funktioner, inklusive elektroniska displayer som gör informationen omedelbart tillgänglig, har förvandlat SHARKY och HYDRUS till smarta mätare som kan samla in flera mätvärden om vatten- och energiförbrukning, flöde och temperatur.

Från och med 2010 integrerade Diehl Metering sin IZAR-radioteknik i alla sina ultraljudsmätare och ersatte därmed det tidigare plug-in-systemet. Med mätare som nu är IZAR-klara kan försörjningsföretag omedelbart dra nytta av fjärravläsning och automatisk dataöverföring i ett fast nätverk, samt av potentialen i ”the Internet of Things”.

Under 2019 tilldelades SHARKY 775 smart ultraljudsenergimätare 5 stjärnor av 5 för mätstabilitet och mätnoggrannhet av AGFW, en oberoende och neutral förening för energieffektivitet inom värme, kyla och kraftvärme. Detta var femte gången i rad som mätaren fick det högsta betyget, ett tecken på den kvalitet som Diehl Metering är stolt över.

Framtiden för ultraljud

Trettio år efter att Hydrometer började utveckla sina ultraljudsmätare har tekniken blivit en hörnsten i Diehl Meterings smarta mätlösningar. Idag finns det över 5,2 miljoner SHARKY-mätare och 4 miljoner HYDRUS-mätare i drift runt om i världen.

Industrin har också anammat ultraljudet, och 99 % av värme- och kylmätarna är nu baserade på tekniken. På marknaden för vattenmätning fortsätter trenden mot ultraljud att öka tack vare teknikens kombination av stabilitet, hållbarhet och anslutningsmöjligheter.

När det gäller framtiden planerar Diehl Metering att fortsätta att förbättra sin portfölj av ultraljudsmätare. De senaste tre decenniernas framgång har grundats på ett nära samarbete med kunderna, och nästa innovation kommer med största sannolikhet att vara ett svar på kundernas nya behov eller ambitioner.