Diehl Metering ansluter sig till FN:s Global Compact

Den 23 juni 2021 åtog sig Diehl Metering officiellt att ansluta sig till Global Compact, FN:s frivilliga initiativ för företag att bidra till en hållbar värld.

Diehl Metering ansluter sig till FN:s Global Compact Diehl Metering ansluter sig till FN:s Global Compact
Diehl Metering
Företagskommunikation

Den 23 juni 2021 åtog sig Diehl Metering officiellt att ansluta sig till Global Compact, FN:s frivilliga initiativ för företag att bidra till en hållbar värld.

Under vår årliga Metering Management Conference undertecknade VD Dr. Christof Bosbach en skrivelse om åtagande att följa de 10 principerna som omfattar mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption, och att vidta åtgärder för att stödja målen för hållbar utveckling. Global Compact ger oss ett underlag för att göra affärer på ett mer ansvarsfullt sätt, och vårt mål är att levandegöra dess principer i vår strategi, vår kultur och vår dagliga verksamhet.

Som en del av vårt engagemang för Global Compact kommer vi att publicera en årlig rapport Communication on Progress, COP, där vi beskriver våra åtgärder inom de fyra nyckelområdena (mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption) och i linje med de 17 målen för hållbar utveckling, dela med oss av resultatindikatorer för att mäta våra framsteg.

Med undertecknandet av vårt åtagande för Global Compact strävar Diehl Metering efter att erbjuda större öppenhet för alla intressenter. Detta utgör en ny milstolpe i vår proaktiva inställning till hållbarhet, som alltid har varit en del av vårt DNA. Ända sedan vårt ursprung har vi tillhandahållit lösningar för att hjälpa människor att använda planetens naturresurser mer effektivt. I dag omfattar vår utvidgade vision av hållbarhet miljö, kunder, aktieägare, anställda och samhälle - vilket gör att Global Compact passar perfekt.