Diehl Metering przyłącza się do realizacji Global Compact ONZ

Diehl Metering przyłącza się do realizacji Global Compact ONZ Diehl Metering przyłącza się do realizacji Global Compact ONZ
Diehl Metering
Komunikacja korporacyjna

23 czerwca 2021 r. Diehl Metering oficjalnie przyłączył się do Global Compact, dobrowolnej inicjatywy ONZ mającej na celu przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju na świecie.

Podczas naszej corocznej konferencji Metering Management, dyrektor generalny, dr Christof Bosbach, podpisał list zobowiązujący do przestrzegania 10 zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz do podejmowania działań wspierających cele zrównoważonego rozwoju. Global Compact zapewnia nam ramy do prowadzenia biznesu w sposób bardziej odpowiedzialny, a naszym celem jest urzeczywistnianie jego zasad w naszej strategii, naszej kulturze i codziennych działaniach.

W ramach naszego zaangażowania w Global Compact opublikujemy coroczny raport Communication on Progress (COP), opisujący nasze działania w 4 kluczowych obszarach (prawa człowieka, praca, środowisko i przeciwdziałanie korupcji) oraz zgodnie z 17 zrównoważonymi celami rozwoju, a także opublikujemy wskaźniki wydajności.

Wraz z podpisaniem naszego zobowiązania do Global Compact, Diehl Metering ma na celu zapewnienie większej przejrzystości wszystkim zainteresowanym stronom. Stanowi to nowy kamień milowy w naszym proaktywnym podejściu do zrównoważonego rozwoju, który zawsze był częścią naszego DNA. Od samego początku dostarczamy rozwiązania, które pomagają ludziom efektywniej wykorzystywać zasoby naturalne naszej planety. Dziś nasza wizja zrównoważonego rozwoju obejmuje środowisko, klienta, udziałowca, pracownika, społeczeństwo – dzięki czemu Global Compact idealnie się sprawdza.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.