Diehl Metering ansluter sig officiellt till FN:s Global Compact

FN har bekräftat att Diehl Metering har undertecknat Global Compact, ett frivilligt initiativ för företag som vill bidra till en hållbar värld. Vi finns nu med på Global Compacts webbplats som ett av mer än 13 000 företag som har åtagit sig att ansluta sig till avtalet.

Diehl Metering ansluter sig officiellt till FN:s Global Compact Diehl Metering ansluter sig officiellt till FN:s Global Compact
Diehl Metering

FN har bekräftat att Diehl Metering har undertecknat Global Compact, ett frivilligt initiativ för företag som vill bidra till en hållbar värld. Vi finns nu med på Global Compacts webbplats som ett av mer än 13 000 företag som har åtagit sig att ansluta sig till avtalet.

Efter vårt åtagande, som undertecknades av vår VD Christof Bosbach i juni, har vårt deltagande i Global Compact officiellt bekräftats. Liksom alla medlemmar kommer vi att följa initiativets tio principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning, samtidigt som vi fortsätter att aktivt stödja de 17 målen för hållbar utveckling.

Som en del av vårt engagemang för Global Compact kommer vi att publicera en årlig rapport om våra framsteg, där vi beskriver våra åtgärder och delar med oss av resultatindikatorer för att mäta våra framsteg. Vår första COP ska offentliggöras i augusti 2022.

Genom att delta i Global Compact vill Diehl Metering erbjuda större öppenhet för alla berörda parter. Initiativet passar också perfekt in i vårt övergripande fokus på hållbarhet, eftersom vi arbetar tillsammans för att ge våra kunder, leverantörer, anställda och människor överallt möjlighet att forma en bättre värld.

Se vår lista på webbplatsen för FN:s Global Compact