Ett mångsidigt tillvägagångssätt driver automatisk mätaravläsning i Chartres

Genom en trio smarta mätsystem har Diehl Metering gjort det möjligt för Greater Chartres-området i norra Frankrike att automatisera mätaravläsningar i alla sina stads- och landsbygdssamhällen. Uppgraderingen har hjälpt till att förbättra faktureringsprocessen samtidigt som den ökar tillfredsställelsen bland slutanvändarna.

Ett mångsidigt tillvägagångssätt driver automatisk mätaravläsning i Chartres Ett mångsidigt tillvägagångssätt driver automatisk mätaravläsning i Chartres
Diehl Metering

Genom en trio smarta mätsystem har Diehl Metering gjort det möjligt för Greater Chartres-området i norra Frankrike att automatisera mätaravläsningar i alla sina stads- och landsbygdssamhällen. Uppgraderingen har hjälpt till att förbättra faktureringsprocessen samtidigt som den ökar tillfredsställelsen bland slutanvändarna.

Hem till 140 000 människor, Greater Chartres-regionen är försedd med vatten av ett privat-offentligt partnerskap som heter Cm Eau. Vårt team i Frankrike arbetade med bolaget för att ta itu med ett antal utmaningar relaterade till dess distributionsnät. Dessa inkluderade arbetsintensiv datainsamling, bortkastat vatten och opålitlig fakturering, vilket delvis berodde på felaktiga uppskattningar.

Under en period på ett och ett halvt år stödde vi Cm Eau för att uppgradera sitt nätverk med våra ALTAÏR-volymetriska mätare, så att det kunde övergå från manuell till automatisk avläsning. För att säkerställa att vi täckte hela nätverket använde vi tre olika system. Ett fast nätverk kompletterades med en passiv Drive-By-lösning som använde lokala sopbilar för att samla in data. Dessa två lösningar gjorde det möjligt för Cm Eau att automatiskt läsa 95% av meterna. För de återstående 5% utrustade vi verktyget med ett Walk-By-system.

Data samlas nu in varje vecka, eller till och med två gånger i veckan i vissa områden, och är extremt tillförlitliga eftersom risken för mänskliga fel har eliminerats. Som ett resultat har Cm Eau implementerat korrekt kvartalsfakturering, så att hushållen kan övervaka konsumtionen och anpassa sina vanor därefter. Detta har bidragit till att öka slutanvändarnas tillfredsställelse. Samtidigt har automatisk mätaravläsning minskat manuellt arbete för bolaget, samtidigt som det ger det möjlighet att identifiera läckor och bevara vattenresurser.