Wielotorowe działanie u podstaw rozwoju automatycznego odczytu liczników w Chartres

Dzięki trzem inteligentnym systemom pomiarowym, Diehl Metering umożliwił obszarowi metropolitalnemu Chartres w północnej Francji automatyzację odczytów liczników zarówno w mieście i obszarach wiejskich. Modernizacja pomogła poprawić proces rozliczeń przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia wśród odbiorców końcowych.

Wielotorowe działanie u podstaw rozwoju automatycznego odczytu liczników w Chartres Wielotorowe działanie u podstaw rozwoju automatycznego odczytu liczników w Chartres
Diehl Metering

Dzięki trzem inteligentnym systemom pomiarowym, Diehl Metering umożliwił obszarowi metropolitalnemu Chartres w północnej Francji automatyzację odczytów liczników zarówno w mieście i obszarach wiejskich. Modernizacja pomogła poprawić proces rozliczeń przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia wśród odbiorców końcowych.

Obszar Chartres zamieszkiwany jest przez 140 000 ludzi i jest zaopatrywany w wodę przez spółkę prywatno-publiczną o nazwie Cm Eau. Nasz francuski zespół pracował ze spółką nad rozwiązaniem szeregu problemów związanych z jej siecią dystrybucyjną. Wśród nich znalazły się m.in. pracochłonne zbieranie danych, marnowanie wody i nierzetelne rozliczenia, które częściowo wynikały z niedokładnych prognoz szacunkowych.

W ciągu półtora roku pomagaliśmy Cm Eau w modernizacji sieci za pomocą naszych liczników objętościowych ALTAÏR, umożliwiając przejście z odczytu ręcznego na automatyczny. Aby zapewnić pokrycie całej sieci, zastosowaliśmy trzy różne systemy. Sieć stacjonarna została uzupełniona o pasywny odczyt jeżdżony z wykorzystaniem lokalnych śmieciarek, w których umieszczono odbiorniki do zbierania danych. Te dwa rozwiązania pozwoliły Cm Eau na automatyczny odczyt 95% liczników. Dla pozostałych 5% wyposażyliśmy spółkę w system zdalnego odczytu chodzonego.

Obecnie, dane są zbierane co tydzień, a w niektórych obszarach nawet dwa razy w tygodniu i są niezwykle miarodajne, ponieważ wyeliminowano możliwość popełnienia błędu przez człowieka. W rezultacie Cm Eau wprowadziło dokładne rozliczenia kwartalne, pozwalając gospodarstwom domowym na monitorowanie zużycia i odpowiednie dostosowanie swoich nawyków. Działanie to zwiększyło poziom zadowolenia odbiorców. Automatyczne odczyty pozwoliły również ograniczyć ilość pracy wykonywanej ręcznie, a także umożliwiły identyfikację wycieków i ochronę zasobów wodnych.