Automatisk måleraflæsning i Chartres er baseret på en flerstrenget tilgang

Automatisk måleraflæsning i Chartres er baseret på en flerstrenget tilgang Automatisk måleraflæsning i Chartres er baseret på en flerstrenget tilgang
Diehl Metering

Gennem en trio af intelligente målesystemer, har Diehl Metering gjort det muligt for Greater Chartres-området i Nordfrankrig at automatisere måleraflæsningen i alle by- og landsbysamfund. Opgraderingen har bidraget til at forbedre faktureringsprocessen, og samtidig øge tilfredsheden blandt slutbrugerne.

Der bor 140.000 mennesker i Greater Chartres-regionen, som forsynes med vand af et privat-offentligt partnerskab ved navn Cm Eau. Vores team i Frankrig arbejdede sammen med forsyningsselskabet, for at løse en række udfordringer i forbindelse med deres distributionsnet. Disse udfordringer omfattede arbejdskrævende dataindsamling, vandspild og upålidelig fakturering, som delvist skyldtes upræcise skøn.

Over en periode på halvandet år hjalp vi Cm Eau med at opgradere deres netværk med vores ALTAÏR volumetriske målere, så de kunne gå fra manuel til automatisk aflæsning. For at sikre at vi dækkede hele netværket, brugte vi tre forskellige systemer. Et fast netværk blev suppleret af en passiv Drive-By-løsning, hvor lokale skraldebiler blev brugt til at indsamle data. Disse to løsninger gjorde det muligt for Cm Eau at aflæse 95 % af målere automatisk. For de resterende 5 %, udstyrede vi forsyningsvirksomheden med et Walk-By-system.

Dataene indsamles nu ugentligt, eller endda to gange om ugen i nogle områder, og de er ekstremt pålidelige, fordi risikoen for menneskelige fejl er blevet elimineret. Som følge heraf, har Cm Eau indført nøjagtig kvartalsvis fakturering, så husholdningerne kan overvåge forbruget og tilpasse deres vaner i overensstemmelse hermed. Dette har bidraget til at øge slutbrugernes tilfredshed. Samtidig har den automatiske måleraflæsning reduceret det manuelle arbejde for forsyningsselskabet, samtidig med at det har fået mulighed for at identificere lækager og bevare vandressourcerne.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.