Šibenik - Fixed Network

Šibenik - Fixed Network Šibenik - Fixed Network

Förbrukningsdata och nätverksstyrning med en knapptryckning

Förbrukningsdata och nätverksstyrning med en knapptryckning

Vattenverket ”Vodovod i Odvodnja d.o.o. Sibenik” i Sibenik, Kroatien, levererar dricksvatten till 46 332 personer. Detta inkluderar också de många Kornati-öarna utanför det kroatiska fastlandet. Den manuella avläsningen av mätarna på den lilla ön Kaprije har hittills visat sig vara en särskild utmaning. Diehl Metering har installerat en fastnätslösning i ett pilotprojekt för Sibenik-vattenverket på ön. Ytterligare fem öar ska följa i framtiden.

 • Avläsning under extremt svåra förhållanden

  Öns infrastruktur gör avläsning av mätarna till en verklig utmaning.

 • Förbrukningen alltid i sikte

  Vattenförbrukningen kan övervakas när som helst.

 • Effektiv och snabb reaktion

  Minskad reaktionstid tack vare AMR.

 • Tillförlitlig mätaravläsning i besvärlig terräng

  Tillförlitlig mätaravläsning i besvärlig terräng Tillförlitlig mätaravläsning i besvärlig terräng

  Vattenverket ”Vodovod i Odvodnja d.o.o. Sibenik” i Kroatien står inför stora utmaningar i när det gäller mätaravläsning på den lilla Kornati-ön Kaprije, som har en befolkning på över 1 000 personer under sommarmånaderna. På grund av den långa resan från fastlandet till ön, den oländiga terrängen där och de stora höjdskillnaderna i de bebyggda områdena, har den manuella mätaravläsningen alltid varit ett svårt problem för vattenverkets personal.

  Dricksvattnet som behövs för invånarna på ön transporteras till ön av speciella tankfartyg. Varje droppe är dyrbar och värdefull. Fram till nu har mekaniska mätare för det mesta installerats i svårtillgängliga bergsskrevor på klippön, vilket är typiskt för regionen. De betydande höjdskillnaderna som måste övervinnas gjorde också manuell avläsning svår för vattenverkets personal. Avläsningsprocessen var därför tidskrävande och dyr, och reaktionstiden på problem var mycket lång.

 • Fast nät med ultraljudsvattenmätare för automatisk avläsning

  Fast nät med ultraljudsvattenmätare för automatisk avläsning Fast nät med ultraljudsvattenmätare för automatisk avläsning

  För AMR (Automatic Meter Reading, automatisk mätaravläsning) på Kaprije ersattes de befintliga mekaniska vattenmätarna successivt med statiska HYDRUS ultraljudsmätare. IZAR RDC Premium-mottagare används nu för smidig överföring av alla data. Datahanteringssystemet tillhandahålls av det lokala partnerbolaget IKOM.

 • Pengar och tidsbesparing – Upptäck läckage i tid och avhjälpning

  Pengar och tidsbesparing – Upptäck läckage i tid och avhjälpning Pengar och tidsbesparing – Upptäck läckage i tid och avhjälpning

  Vi valde medvetet Kaprije för vårt pilotprojekt eftersom det är platsen där avläsningen av mätarna var allra svårast. De utmärkta råd och de resultat vi fått talar för sig själva och har övertygat oss. Vi planerar att utrusta ytterligare fem öar med ett fast nät från Diehl Metering.”

  Frane Malenica, Sibenik vattenverk

  Tack vare det fasta ledningsnätet som installerats på ön hör tidskrävande besök på plats för mätaravläsning på Kaprije numera till det förgångna. Detta sparar tid och pengar. Det omfattande radionätet i det fasta ledningsnätet säkerställer att felfria mätdata överförs till de stationära radiomottagarna.

  Eventuella fel eller flaskhalsar i rörledningarna upptäcks i ett tidigt skede, så att lämpliga motåtgärder kan vidtas omedelbart. Dessutom detekterar HYDRUS statiska ultraljudsmätare luft i rören och mäter den faktiska vattenförbrukningen exakt. Detta reducerar kostnaderna och eliminerar felaktig mätning av förbrukningen.

  Om läckor tidigare ofta förblev oupptäckta, säkerställer nu ett automatiskt larm att fel i distributionsnätet eller i vattenmätaren snabbt upptäcks och åtgärdas.