Al Qassim - Fixed Network

Effektivitet till sista droppen

Effektivitet till sista droppen

Vatten är värdefullt, speciellt i Saudiarabien. Genom att övervaka hela distributionsnätet centralt och helt automatiserat strävar Al-Qassim-regionen att minimera vattenförluster och att undvika felaktig mätning av vattenförbrukningen. Den lokala vattenleverantören General Directorate of Water Qassim (GDOW) vill få problemet med odebiterat vatten under kontroll. Odebiterat vatten (non-revenue water) är vatten som matas in i distributionsnätet men som inte kan faktureras av olika orsaker, till exempel läckage eller felaktig mätning av förbrukningen.

 • Vatten för 1,4 miljoner människor.

  Det innovativa fasta nätet säkerställer leveransen av Al Qassim-regionens värdefullaste resurs.

 • 85 000 vattenmätare med ultraljudsmätning

  Modern och hållbar radioteknik ger helautomatisk övervakning av hela distributionsnätet.

 • Aktuella data varannan timme

  Kontinuerlig registrering av aktuella mätdata för central övervakning och exakt fakturering.

 • Säkerställa förlustfri vattenförsörjning och korrekt förbrukningsmätning

  Säkerställa förlustfri vattenförsörjning och korrekt förbrukningsmätning Säkerställa förlustfri vattenförsörjning och korrekt förbrukningsmätning

  GDOW Qassim levererar vatten till över 1,4 miljoner människor i Al-Qassim-regionen i Saudiarabien. Hållbar användning av vattnet, som är en extremt begränsad resurs, är en ekologisk och ekonomisk nödvändighet för vattenleverantören.

  De vattenmätarna som tidigare användes kunde inte klara de hårda villkoren i MENA-regionen på ett tillförlitligt sätt. Speciellt sandavlagringar i rörledningarna medförde problem: När det kom sand i mätarna blev mätresultaten felaktiga. Den faktiska vattenförbrukningen var ofta högre än den som registrerades. Kraftig förslitning på rörledningarnas insida orsakade vattenförluster genom läckage. Vattenläckor måste upptäckas och lokaliseras snabbt, eftersom allt slöseri med denna värdefulla resurs innebär en allvarlig förlust.

   

  Trots stora insatser av personal, tid och kostnader för manuell avläsning av mätarna kunde skrivfel inte elimineras. Dessutom var den mätningen inte särskilt användbar för att hantera kundklagomål över felaktig fakturering.

  Utan den nuvarande dagliga mätningen var en effektiv planering av vattennätet heller inte möjlig. Detta resulterade i ekonomiska förluster för vattenleverantören, eftersom vattenförbrukningen inte kunde faktureras ordentligt och de vattenmätarnas hållbarhet var begränsad.

 • Fast nätverk med ultraljudsmätare för automatisk avläsning

  Fast nätverk med ultraljudsmätare för automatisk avläsning Fast nätverk med ultraljudsmätare för automatisk avläsning

  Tillsammans med partnern på plats, Abunayyan Trading, installerade Diehl Metering en heltäckande smart mätinfrastruktur hos den lokala vattenleverantören. I det fasta nätverket var upp till 85 000 HYDRUS ultraljudsvattenmätare med integrerade radiomoduler klara för helautomatisk avläsning i Al Qassim-regionen omedelbart efter installationen.

  Fyrtiofem permanent installerade IZAR RDC PREMIUM-mottagare samlar in data från ultraljudsvattenmätarna och sänder dem till en central FTP-server varannan timme. Servern importerar dessa data till IZAR@NET mätdatahanteringsprogram för övervakning på plats av distributionsnätet hos den lokala vattenkommissionen. IZAR-programmet skickar också exakta data för beräkning av förbrukningen via ett gränssnitt till vattenleverantörens faktureringssystem.

 • Hållbar användning av dyrbara vattenresurser

  Hållbar användning av dyrbara vattenresurser Hållbar användning av dyrbara vattenresurser

  Ultraljudsmätningen säkerställer precision i mätningen och långsiktig stabilitet även vid kraftigt förorenat vatten Tack vare en batterilivslängd på upp till 16 år är hållbarheten hos en HYDRUS ultraljudsvattenmätare många gånger högre än för standard mätare.

  Dessutom upptäcker mätaren luft i rören och mäter den faktiska vattenförbrukningen med exakt precision. Detta reducerar kostnaderna och eliminerar felaktig mätning av förbrukningen. Det omfattande radionätet i det fasta ledningsnätet gör det möjligt för de stationära radiomottagarna att samla in felfria mätdata. Tack vare IZAR@NET-programvaran kan GDOW Qassim nu detaljanalysera data för varje timme. Larmfunktioner varnar vid störningar i rörledningen eller fel på vattenmätarna, så att läckor kan upptäckas och repareras omedelbart. Ett gränssnitt till faktureringssystemet möjliggör en exakt fakturering av förbrukningen.

  Förbättringen av rörledningsnätet har minimerat problemet med odebiterat vatten och har påverkat vattenleverantörens intäkter positivt. Totalt sett möjliggör Diehl Meterings lösning ett effektivt och hållbart utnyttjande av de värdefulla vattenresurserna för hela Al-Qassim-regionen.