Al Qassim - Fixed Network

Efficiëntie tot de laatste druppel

Efficiëntie tot de laatste druppel

Water is kostbaar, vooral in Saoedi-Arabië. Door het volledige distributienetwerk centraal en volledig geautomatiseerd te bewaken, wil de regio Al-Qassim waterverlies tot een minimum beperken en valse verbruiksmetingen voorkomen. Het plaatselijke waterleidingbedrijf General Directorate of Water Qassim (GDOW) wil het probleem van het non-revenue water aanpakken. Non-revenue water (NRW) is water dat in het distributienet werd ingevoerd maar niet kan worden gefactureerd als gevolg van lekken of onnauwkeurige meting.

 • Water voor 1,4 miljoen mensen

  Het innovatieve Fixed Network zorgt voor de bevoorrading van de regio Al Qassim met haar meest waardevolle hulpbron.

 • 85.000 ultrasone watermeters

  Moderne, duurzame radiotechnologie garandeert een volautomatische bewaking van het gehele distributienet.

 • Elke 120 minuten bijgewerkte gegevens

  Constante registratie van de laatste meetwaarden voor centrale controle en foutloze verbruiksfacturering.

 • Zorgen voor een verliesvrije watervoorziening en correcte verbruiksmetingen

  Zorgen voor een verliesvrije watervoorziening en correcte verbruiksmetingen Zorgen voor een verliesvrije watervoorziening en correcte verbruiksmetingen

  GDOW Qassim zorgt voor de watervoorziening van meer dan 1,4 miljoen mensen in de Saudi-Arabische regio Al-Qassim. Het duurzame gebruik van de schaarse watervoorraad is een ecologische en economische noodzaak voor de plaatselijke waterleverancier.

  De watermeters die eerder werden gebruikt, waren niet bestand tegen de barre milieuomstandigheden in de MENA-regio. Vooral de vervuiling door zand in de leidingen leverde problemen op: zandafzetting in de meters leidt tot onnauwkeurige metingen. Het werkelijke waterverbruik was vaak hoger dan geregistreerd. De sterke slijtage van het leidingsysteem veroorzaakte waterverlies door lekken. Hun tijdige opsporing en lokalisatie is van essentieel belang, want elke verspilling van de waardevolle hulpbron water is een pijnlijk verlies.

  Hoewel er veel personeel, tijd en geld aan de handmatige meteruitlezing werd besteed, deden zich toch transmissiefouten voor. Wanneer klanten echter klaagden over onjuiste facturering van het verbruik, kon meting nauwelijks helpen om de situatie op te helderen.

  Zonder bijgewerkte dagelijkse metingen was een efficiënte planning van het waterleidingnet niet mogelijk. Dit resulteerde in financiële verliezen voor de waterleverancier, aangezien het waterverbruik niet correct kon worden gefactureerd en de levensduur van de meters beperkt was.

 • Fixed Network met ultrasone watermeters voor automatische uitlezing

  Fixed Network met ultrasone watermeters voor automatische uitlezing Fixed Network met ultrasone watermeters voor automatische uitlezing

  Samen met de lokale partner Abunayyan Trading heeft Diehl Metering een uitgebreide Smart Metering-infrastructuur voor de lokale waterleverancier opgezet. Na de installatie waren tot 85.000 HYDRUS ultrasone watermeters met geïntegreerde radiomodules direct klaar voor volledig geautomatiseerde uitlezing in de regio Al-Qassim.

  45 permanent geïnstalleerde ontvangers van het type IZAR RDC PREMIUM verzamelen de door de ultrasone watermeters uitgezonden gegevens en zenden deze om de twee uur door naar een centrale FTP-server. De server importeert de gegevens voor het toezicht op het distributienetwerk in de software voor het beheer van metergegevens IZAR@NET bij het plaatselijke waterschap. Via een interface geeft de IZAR-software de juiste gegevens voor de verbruiksfacturering door aan het factureringssysteem van de waterleverancier.

 • Duurzaam gebruik van waardevolle hulpbron water

  Duurzaam gebruik van waardevolle hulpbron water Duurzaam gebruik van waardevolle hulpbron water

  Het statische ultrasone meetprincipe garandeert meetnauwkeurigheid en langdurige stabiliteit, zelfs bij sterk verontreinigd water. Dankzij een batterijlevensduur tot 16 jaar is de HYDRUS ultrasone watermeter veel duurzamer dan standaardmeters.

  Hij detecteert ook lucht in de leidingen en meet nauwkeurig het werkelijke waterverbruik. Dit bespaart kosten en voorkomt onjuiste verbruiksmetingen. Het grote radiobereik van het Fixed Network zorgt ervoor dat de gegevens van de meters foutloos worden ontvangen door de stationaire radio-ontvangers. Door de integratie van de IZAR@NET software, kan GDOW Qassim de uurlijkse metergegevens in detail analyseren. Alarmfuncties melden storingen in het distributienet of van de watermeters, zodat lekken snel kunnen worden opgespoord en hersteld. Een interface met het factureringssysteem zorgt voor een foutloze facturering van het verbruik.

  De verbetering van het distributienetwerk beperkt het probleem van het Non-Revenue Water tot een minimum en heeft een positief effect op de omzet van de waterleverancier. In het algemeen maakt de Diehl Metering-oplossing een efficiënt en duurzaam gebruik van de waardevolle watervoorraden in de hele Al-Qassim-regio mogelijk.