Al Qassim - Fixed Network

Wydajność do ostatniej kropli

Wydajność do ostatniej kropli

Woda jest cennym zasobem, zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej. Scentralizowany monitoring całej sieci dystrybucji oraz pełna automatyzacja regionu Al-Qassim ma na celu minimalizację strat wody oraz zapobieganie fałszywym pomiarom zużycia. Lokalny dostawca wody, General Directorate of Water Qassim (GDOW), chce rozwiązać problem wody niedochodowej. Woda niedochodowa to woda, która znalazła się w sieci wodociągowej, ale nie może zostać rozliczona ze względu na przecieki lub niedokładny pomiar zużycia.

 • Woda dla 1,4 mln ludzi

  Innowacyjna stacjonarna sieć wodociągowa zapewnia regionowi Al Qassim dostęp do tego najcenniejszego z zasobów.

 • 85 000 wodomierzy ultradźwiękowych

  Nowoczesna i trwała inżynieria radiowa umożliwia w pełni zautomatyzowany monitoring całej sieci wodociągowej.

 • Aktualne dane co 120 minut

  Ciągła rejestracja aktualnych pomiarów na potrzeby scentralizowanego monitoringu i precyzyjnych rozliczeń.

 • Zapewnienie dostaw wody bez strat oraz poprawnych pomiarów zużycia

  Zapewnienie dostaw wody bez strat oraz poprawnych pomiarów zużycia Zapewnienie dostaw wody bez strat oraz poprawnych pomiarów zużycia

  GDOW Qassim zapewnia dostęp do wody dla ponad 1,4 miliona mieszkańców regionu Al-Qassim w Arabii Saudyjskiej. Rozważne korzystanie z wody, która jest bardzo ograniczonym zasobem, jest dla lokalnego dostawcy wody koniecznością, zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.

  Stosowane wcześniej wodomierze nie sprawdziły się w trudnych warunkach panujących w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Szczególnie problematyczna okazała się obecność piasku wewnątrz rurociągów: piasek dostający się do wodomierzy powodował fałszowanie wskazań. Rzeczywiste zużycie wody było często wyższe od zarejestrowanego. Zużycie rurociągów powodowało straty wody z powodu przecieków. Szybkie wykrywanie i lokalizacja przecieków jest podstawą, ponieważ każda strata wody, stanowiącej niezwykle cenny zasób, jest bolesna.

  Mimo wysiłków personelu, czasu i kosztów ręcznych odczytów wodomierzy, nie udało się wyeliminować błędów przy przepisywaniu. Ponadto pomiar nie był pomocny przy rozpatrywaniu reklamacji klientów, dotyczących nieprawidłowości w rozliczeniach.

  Brak codziennych, bieżących pomiarów uniemożliwiał skuteczne planowanie działania sieci wodociągowej. To z kolei skutkowało stratami finansowymi dla dostawcy wody, ponieważ jej zużycie nie mogło być prawidłowo rozliczane, a trwałość wodomierzy była ograniczona.

 • Sieć stacjonarna wyposażona w wodomierze ultradźwiękowe z możliwością automatycznego odczytu

  Sieć stacjonarna wyposażona w wodomierze ultradźwiękowe z możliwością automatycznego odczytu Sieć stacjonarna wyposażona w wodomierze ultradźwiękowe z możliwością automatycznego odczytu

  We współpracy z lokalnym partnerem, Abunayyan Trading, firma Diehl Metering stworzyła kompleksową infrastrukturę inteligentnych pomiarów na zlecenie lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego. W ramach sieci stacjonarnej w regionie Al Qassim do automatycznego odczytu natychmiast po instalacji przygotowano do 85 000 wodomierzy ultradźwiękowych HYDRUS ze zintegrowanymi modułami radiowymi.

  Czterdzieści pięć zamontowanych na stałe odbiorników IZAR RDC PREMIUM rejestruje dane przesyłane przez wodomierze ultradźwiękowe, a następnie co dwie godziny przesyła je na centralny serwer FTP. Serwer importuje dane do oprogramowania IAR@NET zarządzającego danymi z wodomierzy w celu lokalnego monitorowania sieci wodociągowej. Ponadto oprogramowanie IZAR przesyła do systemu rozliczeniowego dostawcy precyzyjne dane do obliczania zużycia za pośrednictwem interfejsu.

 • Zrównoważone korzystanie z cennych zasobów wody

  Zrównoważone korzystanie z cennych zasobów wody Zrównoważone korzystanie z cennych zasobów wody

  Pomiar ultradźwiękowy to dokładność pomiarów i stabilność w dłuższym okresie, nawet jeśli woda jest silnie zanieczyszczona. Żywotność baterii wynosząca do 16 lat sprawia, że wodomierze ultradźwiękowe HYDRUS są o wiele trwalsze w porównaniu z wodomierzami.

  Poza tym wodomierze te wykrywają powietrze w rurociągu i mierzą rzeczywiste zużycie wody z największą precyzją. To zapewnia oszczędności i eliminuje problem niedokładnego pomiaru zużycia. Duży zasięg radiowy sieci stacjonarnej umożliwia bezbłędne gromadzenie danych z wodomierzy przez stacjonarne odbiorniki radiowe. Korzystając z oprogramowania IZAR@NET, GDOW Qassim może przeprowadzać szczegółowe analizy danych z wodomierzy w podziale na godziny. Funkcje alarmu ostrzegają w razie wystąpienia zakłóceń pracy rurociągu lub błędów w wodomierzach, umożliwiając niezwłoczne wykrywanie i naprawę przecieków. Interfejs systemu rozliczeniowego pozwala na precyzyjne rozliczanie zużycia.

  Udoskonalenia wprowadzone w sieci rurociągów zminimalizowały problem niedochodowej wody i pozytywnie wpłynęły na wysokość przychodów dostawcy wody. Rozwiązanie Diehl Metering umożliwia wydajne i zrównoważone korzystanie z wody w całym regionie Al-Qassim.