Al Qassim - Fixed Network

Effektivitet til sidste dråbe

Effektivitet til sidste dråbe

Vand er dyrebart, ikke mindst i Saudi-Arabien. Al-Qassim-regionen vil minimere vandtab og undgå forkerte forbrugsmålinger med central fuldautomatisk overvågning af hele distributionsnetværket. Det lokale vandforsyningsselskab, General Directorate of Water Qassim (GDOW), vil løse problemet med ikke-indtægtsgivende vand. Ikke-indtægtsgivende vand (eller Non-Revenue Water (NRW)) er vand, som tilføres distributionsnetværket, men som ikke kan faktureres pga. utætheder eller unøjagtige forbrugsmålinger.

 • Vand til 1,4 millioner forbrugere

  Det innovative faste netværk hjælper Al Qassim-regionen med at sikre forsyningen af en af områdets mest værdifulde ressourcer.

 • 85.000 ultralydsvandmålere

  Moderne og robust radioteknologi sikrer fuldautomatisk overvågning af hele distributionsnetværket.

 • Opdaterede data hver anden time

  Konstant registrering af opdaterede målinger til central overvågning og nøjagtig fakturering.

 • At sikre en fejlfri vandforsyning og korrekte forbrugsmålinger

  At sikre en fejlfri vandforsyning og korrekte forbrugsmålinger At sikre en fejlfri vandforsyning og korrekte forbrugsmålinger

  GDOW Qassim leverer vand til mere end 1,4 millioner forbrugere i Saudi-Arabiens Al-Qassim-region. Vand er en utrolig knap ressource, så det er afgørende både for miljøet og økonomien, at det lokale vandforsyningsselskab sikrer et bæredygtigt vandforbrug.

  De vandmålere, man tidligere brugte, kunne ikke holde til områdets barske klima og sikre pålidelige aflæsninger. Særligt indtrængende sand i ledningsnetværket udgjorde et stort problem: Sandaflejringer i de målere førte til unøjagtige målinger. Det faktiske vandforbrug var ofte højere end det registrerede forbrug. Stort indvendigt slid i rørsystemet førte til vandtab på grund af utætheder. Hurtig registrering og lokalisering er afgørende i et område, hvor vand er en særlig værdifuld ressource, og alle former for vandspild er et smertefuldt tab.

  Selvom man ydede en stor indsats både mht. arbejdskraft, tid og ressourcer, var det ikke muligt at fjerne aflæsningsfejl for de målere. De målere var heller ikke til stor hjælp med at håndtere kundeklager over forkerte forbrugsopkrævninger.

  Uden løbende daglige målinger var det ikke muligt at foretage effektiv planlægning for vandforsyningsnetværket. Vandforsyningsselskabet led økonomiske tab, fordi det ikke var muligt at fakturere vandforbruget korrekt, og fordi de vandmålere kun havde en begrænset levetid.

 • Et fast netværk med ultralydsvandmålere til automatisk aflæsning

  Et fast netværk med ultralydsvandmålere til automatisk aflæsning Et fast netværk med ultralydsvandmålere til automatisk aflæsning

  Diehl Metering implementerede i samarbejde med den lokale partner, Abunayyan Trading, en omfattende intelligent målerinfrastruktur for det lokale vandforsyningsselskab. Det faste netværk omfatter op til 85.000 HYDRUS ultralydsvandmålere med integrerede radiomoduler, som er klar til at håndtere fuldautomatisk måleraflæsning i Al Qassim-regionen straks efter installationen.

  45 permanent installerede IZAR RDC PREMIUM modtagere indsamler data fra ultralydsvandmålerne og sender dem til en FTP-server med to timers intervaller. Serveren importerer dataene i IZAR@NET-softwaren til administration af målerdata med henblik på direkte overvågning af distributionsnetværket på det lokale vandværk. IZAR-softwaren overfører også nøjagtige data til beregning af forbruget via et interface til vandforsyningsselskabets faktureringssystem.

 • Bæredygtigt forbrug af værdifulde vandressourcer

  Bæredygtigt forbrug af værdifulde vandressourcer Bæredygtigt forbrug af værdifulde vandressourcer

  Ultralydsmålerne sikrer præcise målinger og langsigtet stabilitet selv med meget forurenet vand. En batterilevetid på op til 16 år betyder, at HYDRUS ultralydsvandmålerne har en levetid, som langt overstiger levetiden for standardmålere.

  De registrerer samtidig luft i rørene og måler det faktiske vandforbrug med allerstørste præcision. Det sparer omkostninger og fjerner unøjagtige forbrugsmålinger. Det faste netværk har en så stor rækkevidde, at de faste radiomodtagere uden problemer kan indsamle fejlfri målerdata. Anvendelse af IZAR@NET software betyder, at GDOW Qassim nu kan foretage detaljerede analyser af målerdata på timebasis. Alarmfunktioner udsender advarsler i tilfælde af afbrydelser i rørnettet eller fejl i vandmålerne, så eventuelle utætheder kan registreres og udbedres med det samme. Et interface til faktureringssystemet muliggør præcis fakturering af vandforbruget.

  Det forbedrede ledningsnetværk har minimeret problemet med ikke-indtægtsgivende vand og har bidraget positivt til vandforsyningsselskabets indtjening. Løsningen fra Diehl Metering giver et effektivt og bæredygtigt forbrug af værdifulde vandressourcer i hele Al-Qassim-regionen.