Diehl Metering publiceert zijn eerste Communication on Progress

Diehl Metering publiceert zijn eerste Communication on Progress Diehl Metering publiceert zijn eerste Communication on Progress
Diehl Metering

Als onderdeel van zijn inzet voor het Global Compact van de Verenigde Naties heeft Diehl Metering zijn allereerste Communication on Progress (COP) gepubliceerd. Dit jaarverslag bevat een verklaring van Dr. Christof Bosbach, onze CEO, waarin we voortdurend steun aan het Global Compact uitspreken, en een actueel overzicht van onze acties en prestaties op het gebied van duurzaamheid.

De publicatie van de COP komt een jaar nadat we Global Compact officieel hebben ondertekend, het vrijwillige initiatief van de VN voor bedrijven om bij te dragen aan een duurzame wereld. Het doel van het verslag is aan te tonen hoe we de tien beginselen van Global Compact op vier gebieden (mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding) ten uitvoer leggen.

Net als ons duurzaamheidsverslag, dat eind 2021 werd gepubliceerd, bevat de COP informatie over zeven prioritaire programma’s die we intern hebben ontwikkeld voor duurzaamheid. Het verslag bevat ook bijgewerkte cijfers, waaronder KPI’s op het gebied van mensenrechten en het beheer van hulpbronnen.

Daarnaast hebben we doelen gesteld voor elk van de vier pijlers van Global Compact. Dat zijn:

  • mensenrechten: versterking van gelijkheid en diversiteit;
  • milieu: vermindering van onze koolstofvoetafdruk en ontwikkeling van ons project voor de evaluatie van broeikasgassen;
  • arbeid: het creëren van een eerlijke en veilige werkomgeving;
  • corruptiebestrijding: prioriteit geven aan jaarlijkse groei door eerlijk zaken te doen.

Download voor meer informatie onze volledige Communication on Progress.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.