Een veelzijdige aanpak zorgt voor automatische meteruitlezing in Chartres

Een veelzijdige aanpak zorgt voor automatische meteruitlezing in Chartres Een veelzijdige aanpak zorgt voor automatische meteruitlezing in Chartres
Diehl Metering

Met een drietal slimme meetsystemen heeft Diehl Metering de metropool Chartres in Noord-Frankrijk in staat gesteld de meteruitlezing in alle stedelijke en landelijke gemeenten te automatiseren. De upgrade heeft het factureringsproces verbeterd en de tevredenheid van de eindgebruikers vergroot.

De metropool Chartres, waar 140.000 mensen wonen, wordt van water voorzien door een publiek-private samenwerking genaamd Cm Eau. Ons team in Frankrijk werkte samen met het nutsbedrijf aan een aantal uitdagingen met betrekking tot het distributienetwerk. Deze omvatten arbeidsintensieve gegevensverzameling, waterverspilling en onbetrouwbare facturering, die deels te wijten was aan onnauwkeurige schattingen.

Over een periode van anderhalf jaar hebben we Cm Eau ondersteund bij het upgraden van het netwerk met onze ALTAÏR volumetrische meters, waardoor het kon overstappen van handmatige naar automatische uitlezing. Om ervoor te zorgen dat we het hele netwerk dekten, gebruikten we drie verschillende systemen. Een vast netwerk werd aangevuld met een Passive Drive-By-oplossing, waarbij lokale vuilniswagens werden gebruikt om gegevens te verzamelen. Met deze twee oplossingen kon Cm Eau 95% van de meters automatisch uitlezen. Voor de resterende 5% hebben we het nutsbedrijf uitgerust met een Walk-By-systeem.

De gegevens worden nu wekelijks, of in sommige gebieden zelfs twee keer per week verzameld, en zijn uiterst betrouwbaar omdat de kans op menselijke fouten is geëlimineerd. Als gevolg daarvan heeft Cm Eau een nauwkeurige facturering per kwartaal ingevoerd, waardoor huishoudens hun verbruik kunnen volgen en hun gewoonten dienovereenkomstig kunnen aanpassen. Dit heeft de tevredenheid van de eindgebruiker vergroot. Tegelijkertijd heeft de automatische meteruitlezing het handwerk voor het nutsbedrijf verminderd, terwijl het ook in staat is om lekken op te sporen en waterbronnen te behouden.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.