Sverige: ramavtal för värme inom sinfra undertecknat

Sverige: ramavtal för värme inom sinfra undertecknat Sverige: ramavtal för värme inom sinfra undertecknat
Diehl Metering

Diehl Metering Sweden deltog återigen i anbudsförfarandet för Sinfra-ramavtal för värme och slutförde det framgångsrikt.

Sinfra är en inköpsbyrå. Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för medlemmarnas räkning ur ett hållbarhetsperspektiv köpa in teknisk utrustning, tekniska produkter och tjänster inom försörjningssektorn. Sinfra har för närvarande 265 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige - vilket är ca 90 procent av de svenska försörjningsbolagen.

Det nya ramavtalet gäller främst energimätare för uppvärmning och kylning samt tillhörande produkter och tjänster.

Det nya avtalet innebär att Sinfra fortsätter och bekräftar sitt förtroende för vår höga standard när det gäller kvalitet och tillförlitlighet. Som ett resultat av detta kommer svenska allmännyttiga företag även fortsättningsvis att ha möjlighet att välja våra produkter för att förbättra sina nät. Dessutom befäster detta avtal vår närvaro på marknaden och ger oss en fortsatt möjlighet att bidra med vår expertis till de svenska bolagen.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.