Sverige: ramavtal för värme inom sinfra undertecknat

Diehl Metering Sweden deltog återigen i anbudsförfarandet för Sinfra-ramavtal för värme och slutförde det framgångsrikt.

Sverige: ramavtal för värme inom sinfra undertecknat Sverige: ramavtal för värme inom sinfra undertecknat
Diehl Metering

Diehl Metering Sweden deltog återigen i anbudsförfarandet för Sinfra-ramavtal för värme och slutförde det framgångsrikt.

Sinfra är en inköpsbyrå. Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för medlemmarnas räkning ur ett hållbarhetsperspektiv köpa in teknisk utrustning, tekniska produkter och tjänster inom försörjningssektorn. Sinfra har för närvarande 265 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige - vilket är ca 90 procent av de svenska försörjningsbolagen.

Det nya ramavtalet gäller främst energimätare för uppvärmning och kylning samt tillhörande produkter och tjänster.

Det nya avtalet innebär att Sinfra fortsätter och bekräftar sitt förtroende för vår höga standard när det gäller kvalitet och tillförlitlighet. Som ett resultat av detta kommer svenska allmännyttiga företag även fortsättningsvis att ha möjlighet att välja våra produkter för att förbättra sina nät. Dessutom befäster detta avtal vår närvaro på marknaden och ger oss en fortsatt möjlighet att bidra med vår expertis till de svenska bolagen.