Ny video sätter fokus på smarta lösningar för energieffektivitet

En ny Diehl Metering-video tar upp en av dagens mest avgörande frågor: hur kan vi leverera värme och kyla mer hållbart? Med titeln "Smarta energilösningar" bemöter den utmaningarna för företag och städer – och undersöker hur spjutspetsteknologi kan göra skillnad.

Ny video sätter fokus på smarta lösningar för energieffektivitet Ny video sätter fokus på smarta lösningar för energieffektivitet
Diehl Metering

En ny Diehl Metering-video tar upp en av dagens mest avgörande frågor: hur kan vi leverera värme och kyla mer hållbart? Med titeln "Smarta energilösningar" bemöter den utmaningarna för företag och städer – och undersöker hur spjutspetsteknologi kan göra skillnad.

Visste du att uppvärmning och kyla står för 40 % av CO2-utsläppen över hela världen? Och att bara 11 % av energin som används för uppvärmning kommer från förnybara källor? Utmaningen just nu för företag som arbetar inom energisektorn är att minska koldioxidutsläppen i branschen med regeringar och tillsynsorgan som inför regler och krav för att få detta att hända.

Medan förnybara energikällor som geotermisk fjärrvärme är ett sätt att främja hållbarhet, så är ett annat att öka energieffektiviteten. Att minska spillenergin över hela uppvärmnings- och kylprocessen innebär att mindre energi behöver produceras. Hur kan vi uppnå detta? Genom att använda digital teknik som ger oss den insikt och data vi behöver för att kunna optimera våra distributionsnätverk.

Diehl Metering har skapat toppmoderna lösningar för att stödja energibolagen så de kan hantera dessa utmaningar, samtidigt som de hjälper dem att öka sin produktivitet. Genom vår IZAR@SMART ENERGY Energy Forecast Management-applikation (EFM) kan vi hjälpa energibolagen att förutse framtiden och prognostisera energiefterfrågan dagar framåt, vilket gör att de kan anpassa energiförsörjningen till förbrukningen och optimera sitt nätverk. Vår IoT-nätverksplaneringstjänst är ett annat sätt att öka effektiviteten och öppna upp för nya affärsmöjligheter genom kraften i Internet of Things.

För att veta mer om dessa utmaningar och lösningarna som hjälper oss att driva energieffektivitet, titta på videon nu.