Jean-Claude Luttringer utsedd till ny COO och divisionsstyrelseledamot

Som en del av en organisationsutveckling för att bli mer kundfokuserad har Diehl Metering utsett Jean-Claude Luttringer till ny Chief Operations Officer (COO) och divisionsstyrelseledamot. Han är en erfaren ledare och chef och kommer att övervaka utvecklingen av tekniska lösningar och anpassade tjänster för att svara på kundernas föränderliga behov.

Jean-Claude Luttringer utsedd till ny COO och divisionsstyrelseledamot Jean-Claude Luttringer utsedd till ny COO och divisionsstyrelseledamot
Diehl Metering

Som en del av en organisationsutveckling för att bli mer kundfokuserad har Diehl Metering utsett Jean-Claude Luttringer till ny Chief Operations Officer (COO) och divisionsstyrelseledamot. Han är en erfaren ledare och chef och kommer att övervaka utvecklingen av tekniska lösningar och anpassade tjänster för att svara på kundernas föränderliga behov.

Sedan 2019 har Diehl Metering alltmer antagit en mer funktionell organisation med enhetliga processer. Målet är att skapa högkvalitativa tekniska produkter och lösningar som gör det möjligt för våra kunder att ha en enda källa för alla sina behov.

Idag drivs mätindustrin av externa faktorer som kallas "4D" - avkolning, digitalisering, decentralisering och demografi. Allmännyttiga företag av alla storlekar är under ökande press att optimera sin operativa prestanda genom avancerade verktyg som läckagedetektering och förbrukningsprognoser. På Diehl Metering vill vi ge kunderna de allra bästa verktygen inom detta område – och vi arbetar aktivt med att bli en enda källa till stöd för dem genom att erbjuda relevant konsultkompetens och dataanalys. Inrättandet av den nya COO-funktionen är en del av denna strategi.

Jean-Claude Luttringer kommer att tillträda sitt ansvar som COO i divisionsstyrelsen från och med den 1 augusti 2022. Hans roll blir att anpassa vår verksamhet och supply chain-organisation till våra globaliseringsutmaningar. Detta kommer att göra det möjligt för oss att fokusera på våra viktigaste mål att penetrera nya marknader, tid till marknad och kostnadsminskning.

Jean-Claude Luttringer började på företaget redan 1988. Efter att ha studerat produktionsledning vid University Institute of Technology i Mulhouse, Frankrike, arbetade han inom kemisk anläggningsteknik och för ett ungt kanadensiskt företag specialiserat på satellitmottagning. På Diehl Metering har han arbetat outtröttligt för att utveckla och förbättra arbetsmetoder och hålla människor i centrum för allt vi gör. Under åren växte hans ansvar till att omfatta logistik och strategiska inköp, och han hjälpte till att grunda industrialiseringsavdelningen. År 2016 blev han CTO (Chief Technical Officer) för Diehl Metering France, och 2019 utsågs han till VP Solution Supply med ansvar för drift, leveranskedja och industrialisering för hela Metering-divisionen.

Som COO kommer han att bidra med sin expertis inom områdena ledarskap och entreprenörskap. Den senaste tidens händelser som upprepade värmeböljor och torka har påmint oss om hur viktigt det är att optimera hur vi hanterar vatten- och energiresurser. " Det har blivit tydligt att vi snabbt måste minska koldioxidutsläppen i våra energisystem", säger Jean-Claude Luttringer, "och det kräver bättre energihantering och anpassade nätverk. Det är två viktiga områden där Diehl Metering kan erbjuda tekniska lösningar och anpassade tjänster. Jag är övertygad om vår förmåga att lyckas och jag är också mycket stolt över att vara en del av lösningen för att bevara vår planets resurser."