Jean-Claude Luttringer wyznaczony na nowego COO i członka Rady Oddziału

W procesie ewolucji naszej organizacji w kierunku bycia bardziej skoncentrowaną na kliencie, Diehl Metering wyznaczył Jean-Claude’a Luttringera na nowego dyrektora do spraw operacyjnych (COO) i członka Rady Oddziału. Doświadczony lider i menedżer będzie nadzorował rozwój rozwiązań technicznych i usług dostosowanych do zmieniających się potrzeb klientów.

Jean-Claude Luttringer wyznaczony na nowego COO i członka Rady Oddziału Jean-Claude Luttringer wyznaczony na nowego COO i członka Rady Oddziału
Diehl Metering

W procesie ewolucji naszej organizacji w kierunku bycia bardziej skoncentrowaną na kliencie, Diehl Metering wyznaczył Jean-Claude’a Luttringera na nowego dyrektora do spraw operacyjnych (COO) i członka Rady Oddziału. Doświadczony lider i menedżer będzie nadzorował rozwój rozwiązań technicznych i usług dostosowanych do zmieniających się potrzeb klientów.

Od roku 2019, Diehl Metering w coraz większym stopniu staje się funkcjonalną organizacją z ujednoliconymi procesami. Celem jest stworzenie wysokiej jakości produktów i rozwiązań technicznych, które umożliwią naszym klientom posiadanie jednego źródła odpowiadającego wszystkim ich potrzebom.

Obecnie branża pomiarowa jest napędzana czynnikami zewnętrznymi znanymi jako „4D” – dekarbonizacja, digitalizacja, decentralizacja i demografia. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wszystkich wielkości są obecnie pod wzrastającą presją, by optymalizować wydajność operacyjną, dzięki stosowaniu nowoczesnych narzędzi, takich jak detektory wycieków i prognozowanie zużycia. W Diehl Metering, chcemy dostarczać naszym klientom najlepszych narzędzi w tym obszarze i aktywnie pracujemy, aby stać się jednym źródłem wsparcia dla nich, oferując istotne umiejętności konsultingowe oraz analizę danych. Utworzenie nowej funkcji COO jest częścią tej strategii.

Jean-Claude Luttringer przejmuje obowiązki COO w Radzie Oddziału od dnia 1 sierpnia 2022 r. Jego rola polega na dostosowywaniu naszych działań i organizacji łańcucha dostaw do naszych globalnych wyzwań. Pozwoli to nam skupić się na naszych głównych celach, takich jak badanie nowych rynków, czas wprowadzania na rynek i redukcja kosztów.

Jean-Claude Luttringer dołączył do firmy w 1988 r. Po ukończeniu studiów z zarządzania produkcją w Instytucie Technologii Uniwersytetu w Miluzie, we Francji, pracował w branży inżynierii zakładów chemicznych oraz dla młodej kanadyjskiej firmy wyspecjalizowanej w połączeniach satelitarnych. W Diehl Metering, niestrudzenie pracował by rozwijać i ulepszać metody pracy, mając na sercu dobro ludzi, we wszystkim co robimy. Przez lata zakres jego odpowiedzialności poszerzał się, by objąć logistykę i zakupy strategiczne; pomógł również założyć dział industrializacji. W 2016 r. został CTO (Dyrektor ds Technologii) w Diehl Metering Francja, a w 2019 r. został mianowany wiceprezesem ds. dostarczania rozwiązań, odpowiedzialnym za operacje, łańcuch dostaw i industrializację w całym dziale Metering.

Jako COO, wniesie swoją wiedzę specjalistyczną w dziedzinie przywództwa i przedsiębiorczości. Ostatnie wydarzenia, takie jak powtarzające się fale upałów i susze, przypomniały nam wszystkim jak bardzo istotna jest optymalizacja sposobu w jaki zarządzamy wodą i zasobami energii. „Stało się jasne, że musimy pilnie zdekarbonizować nasze systemy energetyczne”, mówi Jean-Claude Luttringer „a to wymaga lepszego zarządzania energią i dostosowanych sieci”. To są dwa kluczowe obszary, w których  Diehl Metering może dostarczyć rozwiązania techniczne i dostosowane usługi. Jestem przekonany, że możemy odnieść sukces i jestem również bardzo dumny z tego, że stałem się częścią rozwiązania w zakresie ochrony zasobów naszej planety”.