Współpraca z rynkiem afrykańskim na AfWA 2020

Diehl Metering, historyczny partner AfWA, odegrał aktywną rolę na XX Międzynarodowym Kongresie i Wystawie w Ugandzie.

Diehl Metering
Wiadomości prasowe
Współpraca z rynkiem afrykańskim na AfWA 2020 Współpraca z rynkiem afrykańskim na AfWA 2020

Jakie są kluczowe problemy, przed którymi stoi afrykański sektor wodno-sanitarny? Jak możemy sobie z nimi poradzić?  Jakich nowych rozwiązań powinniśmy się spodziewać? Były to niektóre z ważniejszych kwestii poruszonych podczas Międzynarodowego Kongresu i Wystawy AfWA, który odbył się
w Kampali, Uganda 24–27 lutego 2020 r. Jako historyczny partner AfWA (African Water Association), Diehl Metering po raz kolejny aktywnie uczestniczył
w wydarzeniu.

Podczas 20. edycji, 4-dniowe wydarzenie było dla nas okazją do spotkania się
z najwyższymi menedżerami z przedsiębiorstw wodociągowych i prywatnych firm w Ghanie, Ugandzie, Mali, Senegalu, Kamerunie i Wybrzeżu Kości Słoniowej,
z myślą o potencjalnej współpracy w przyszłości .

Podczas wydarzenia mogliśmy ponownie nawiązać kontakt z różnymi dystrybutorami i partnerami z rozwijających się regionów w Afryce. Lokalne firmy działające w tym sektorze stoją przed największymi wyzwaniami związanymi
z wodą na świecie. W szczególności kwestia wody nieobjętej przychodami stanowi znaczącą okazję do poprawy życia milionów ludzi na kontynencie.

Odbywający się co dwa lata Międzynarodowy Kongres i Wystawa ma na celu ułatwienie wymiany pomysłów i przyspieszenie rozwoju afrykańskiego sektora wodno-sanitarnego. Jego organizator, AfWA, składa się z ponad 100 członków
z ponad 40 krajów afrykańskich.