Innowacje wspierające klienta w ciepłownictwie komunalnym

Diehl Metering pomógł duńskiemu przedsiębiorstwu energetycznemu Brønderslev Forsyning A/S osiągnąć nowy poziom efektywności energetycznej dzięki wdrożeniu stałej sieci oraz nowatorskiej "taryfy motywacyjnej". Przedsiębiorstwo tym samym wzmocniło swoją pozycję jako pioniera innowacyjności przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia klientów.

Innowacje wspierające klienta w ciepłownictwie komunalnym Innowacje wspierające klienta w ciepłownictwie komunalnym
Diehl Metering

Diehl Metering pomógł duńskiemu przedsiębiorstwu energetycznemu Brønderslev Forsyning A/S osiągnąć nowy poziom efektywności energetycznej dzięki wdrożeniu stałej sieci oraz nowatorskiej "taryfy motywacyjnej". Przedsiębiorstwo tym samym wzmocniło swoją pozycję jako pioniera innowacyjności przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia klientów.

Brønderslev Forsyning A/S zaopatruje w ciepło i wodę duńskie miasto Brønderslev. Dzięki swojej koncepcji "Ciepłownictwo Przyszłości", przedsiębiorstwo jest pionierem w dziedzinie inteligentnej energii, wytwarzając energię elektryczną i cieplną za pomocą własnej jednostki kogeneracyjnej.

Na początku współpracowaliśmy z firmą Brønderslev Forsyning A/S w celu poprawy efektywności obsługiwanej przez nią sieci. Duński dostawca borykał się wówczas z problemem wysokich temperatur powrotu, co wskazywało na to, że wiele gospodarstw domowych nie wykorzystuje właściwie dostarczanej im wody grzewczej. Przyczyną tego stanu rzeczy byli odbiorcy o niewłaściwych nawykach grzewczych lub których systemy grzewcze nie były zoptymalizowane. 

Modernizacja sieci

Aby sprostać tym wyzwaniom, pomogliśmy firmie Brønderslev Forsyning A/S wdrożyć innowacyjną sieć stacjonarną pozwalającą całkowicie zautomatyzować odczyt ponad 5000 liczników energii cieplnej SHARKY 775. Rozwiązanie to wyeliminowało konieczność ręcznego odczytu, a konsumenci zyskali na dokładności rozliczeń.

W celu zapewnienia odbiorcom inteligentnej ochrony przed wyciekami, zainstalowaliśmy również ultradźwiękowe czujniki przepływu SHARKY FS 473 w rurze powrotnej każdego domu. Czujniki te umożliwiają zestawienie natężenia przepływu zasilającego i powrotnego. Jeśli wystąpi odchylenie, liczniki SHARKY uruchamiają alarm o nieszczelności. Odbiorca może być informowany pocztą elektroniczną lub SMS-em o wyciekach, które wystąpiły w jego domu lub mieszkaniu.

Ponadto przedsiębiorstwo Brønderslev Forsyning A/S korzysta z naszego oprogramowania IZAR do zarządzania danymi, aby wykrywać wysokie temperatury powrotu, które mogą być spowodowane przez złe nawyki konsumentów. Zgromadzone dane mogą następnie zostać wykorzystane, aby doradzić konsumentom, jak korzystać z instalacji w sposób efektywny, aby obniżyć rachunki za energię.

Pionierski model cenowy

Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność sieci i zadowolenie klientów, firma Brønderslev Forsyning A/S wprowadziła niedawno "taryfę motywacyjną". Dzięki niej, odbiorcy, którzy nie wykorzystują efektywnie energii wody grzewczej, a tym samym odpowiadają za wysokie temperatury powrotu, muszą dopłacić do rachunku. Używając aplikację na smartfon IZAR@HOME, mogą śledzić zużycie energii w swoim gospodarstwie domowym oraz temperaturę powrotu i na tej podstawie zmienić nawyki, aby obniżyć rachunek.

Połączenie taryfy motywacyjnej i aplikacji IZAR@HOME jest korzystne zarówno dla Brønderslev Forsyning A/S oraz jego klientów, którzy zmieniając swoje zachowanie lub optymalizując system grzewczy, unikają dodatkowych dopłat, co z kolei przyczynia się do zwiększenia wydajności sieci ciepłowniczej.