CHARTRES - Fixed Network

CHARTRES - Fixed Network CHARTRES - Fixed Network

Consumentenvertrouwen winnen door automatische uitlezing en betrouwbare facturering

De metropool Chartres ligt op ongeveer 88 km ten zuidwesten van Parijs en er wonen 140.000 mensen. Sinds 2016 wordt de drinkwaterproductie en -distributie in de regio verzorgd door een publiek-private samenwerking met de naam Cm Eau. Dit type semioverheidsbedrijf, een samenwerkingsverband tussen de lokale autoriteiten van Chartres en het particuliere waterleidingbedrijf Aqualter, wordt in het Frans een SemOp genoemd, en de unieke structuur van gedeeld bestuur bevordert een naadloze samenwerking.

Cm Eau heeft een groot deel van de historische uitdagingen van het distributienetwerk met succes aangepakt, waaronder arbeidsintensieve gegevensverzameling, waterverspilling en onbetrouwbare facturering, door samen met Diehl Metering de watermeters te upgraden en de meteruitlezing te automatiseren. De upgrade vergrootte ook de tevredenheid van de eindgebruikers en verbeterde het algemene beeld van de lokale autoriteiten in Chartres.

 • 140,000 inwoners in de metropool Chartres
 • 50,000+ meters vervangen in 1,5 jaar
 • 95% van de meters automatisch uitgelezen via een vast netwerk en Passive Drive-By
 • DE UITDAGING: FACTURERING EN METERUITLEZING VERANDEREN OM HET VERTROUWEN VAN DE KLANT TE HERSTELLEN

  DE UITDAGING: FACTURERING EN METERUITLEZING VERANDEREN OM HET VERTROUWEN VAN DE KLANT TE HERSTELLEN DE UITDAGING: FACTURERING EN METERUITLEZING VERANDEREN OM HET VERTROUWEN VAN DE KLANT TE HERSTELLEN

  Voordat Cm Eau in 2016 werd opgericht, was het factureringsproces een van de grootste uitdagingen voor de autoriteiten van de metropool Chartres. Twee keer per jaar werden er rekeningen verstuurd naar de 50.000 huishoudens in het gebied, deels op basis van schattingen. Omdat elke rekening een jaar waterverbruik vertegenwoordigde, was het totale te betalen bedrag relatief hoog.
  Dit wekte wrevel bij de consumenten, die de waterprijzen vaak als hoog beschouwden en de facturering als oneerlijk vanwege de schattingen.

  Het uitlezen van de meters was ook een tijdrovende zaak. Handmatig gegevens verzamelen is zwaar werk en de autoriteiten van Chartres hadden moeite om de juiste mensen te werven. Bovendien moesten consumenten voor het handmatig uitlezen van de meters thuis zijn, wat het moeilijk maakte om overdag, wanneer de meeste mensen aan het werk zijn, metergegevens te verzamelen. Deze beperkingen, gecombineerd met de kans op menselijke fouten, maakten het handmatig uitlezen tot een inefficiënt en duur proces.

  Met de oprichting van Cmu Eau werd beoogd om het factureringsproces te verbeteren en tegelijkertijd de dienstverlening aan de consument te verbeteren en een redelijke prijs te handhaven. Een extra uitdaging was dat water vaak beperkt beschikbaar was in de zomer, wanneer de vele boeren in de regio hun gewassen moesten irrigeren.

 • DE OPLOSSING: EEN MEERVOUDIGE AANPAK OM DE METINGEN IN DE HELE REGIO TE AUTOMATISEREN

  DE OPLOSSING: EEN MEERVOUDIGE AANPAK OM DE METINGEN IN DE HELE REGIO TE AUTOMATISEREN DE OPLOSSING: EEN MEERVOUDIGE AANPAK OM DE METINGEN IN DE HELE REGIO TE AUTOMATISEREN

  In samenwerking met Diehl Metering heeft Cm Eau in anderhalf jaar tijd alle watermeters in zijn distributienet vervangen. Het grootste deel van het netwerk bestaat nu uit ALTAÏR messing DN15 en ALTAÏR V3 DN20-40 volumetrische watermeters, met enkele AQUILA DN50 single-jet bulkmeters. Alle meters zijn uitgerust met IZAR-radiotechnologie, waardoor uitlezing op afstand mogelijk is. Het voornaamste doel van deze upgrade was de betrouwbaarheid en eerlijkheid van de facturering te verbeteren.

  Om alle meters op afstand te kunnen uitlezen, bedacht Diehl Metering een drietal oplossingen om aan de behoeften van verschillende stedelijke en landelijke gemeenschappen te voldoen. Er werd een vast netwerk opgezet met IZAR RDC Premium en RDC BATTERY ontvangers. Dit netwerk dekt 90% van het stedelijk gebied in de metropool Chartres en 50% van de voorsteden. Als aanvulling op dit vaste netwerk werd een Passive Drive-By-oplossing geïmplementeerd door IZAR PASSIVE DRIVE-BY BOX en RDC VEHICLE ontvangers op lokale vuilniswagens te monteren. Wanneer de vuilniswagens hun wekelijkse ronde doen, worden automatisch meterstanden verzameld van geïsoleerde meters buiten het vaste netwerk, voornamelijk in voorstedelijke en landelijke gebieden. Tot slot gebruikt Cm Eau ook een Walk-By-systeem om de gegevens te verzamelen van de weinige resterende meters die niet door de andere twee oplossingen worden gedekt of die niet kunnen worden uitgelezen wegens tijdelijke werkzaamheden.
  Om Cm Eau te helpen bij het opsporen van lekken in zijn netwerk heeft Diehl Metering WOLTMAN DN100-400 bulkmeters uitgerust met IZAR RCI G4 radio.

  Voorheen was lekdetectie vrijwel onmogelijk in een netwerk met een lengte van 100 km en meer dan 50.000 meters. Nu bieden de bulkmeters een mogelijkheid om de netwerkprestaties te berekenen, het metergebruik in kaart te brengen en lekken gemakkelijker op te sporen. Als klap op de vuurpijl maakt IZAR@BRIDGE het mogelijk om alle gegevens van IZAR RDC ontvangers te integreren in de database van de klant, die vervolgens kan worden gebruikt door hun factureringssoftware.

 • DE VOORDELEN: BETROUWBARE GEGEVENS VOOR REGELMATIGE FACTURERING EN EEN GROTERE KLANTTEVREDENHEID

  DE VOORDELEN: BETROUWBARE GEGEVENS VOOR REGELMATIGE FACTURERING EN EEN GROTERE KLANTTEVREDENHEID DE VOORDELEN: BETROUWBARE GEGEVENS VOOR REGELMATIGE FACTURERING EN EEN GROTERE KLANTTEVREDENHEID

  Dankzij de combinatie van een vast netwerk en Passive Drive-By-oplossingen kan Cm Eau nu 95% van de meters in zijn netwerk automatisch uitlezen. De gegevens worden wekelijks verzameld, of in sommige gebieden zelfs twee keer per week, en zijn uiterst betrouwbaar nu de kans op menselijke fouten is geëlimineerd.

  Dankzij de oplossing van Diehl Metering kan Cm Eau nu elk kwartaal nauwkeurig factureren. Dit betekent dat huishoudens hun wateruitgaven regelmatiger kunnen raadplegen en hun verbruiksgewoonten dienovereenkomstig kunnen aanpassen. Nu de facturering uitsluitend op het werkelijke verbruik is gebaseerd, zullen gebruikers de dienst minder snel als duur ervaren. Het is voor consumenten ook veel gemakkelijker om een rekening te openen of over te dragen als ze verhuizen. Bovendien kunnen zij worden gewaarschuwd in geval van lekkage in hun woning. Door deze vele voordelen is de klanttevredenheid toegenomen.

  Via het vaste netwerk heeft Cm Eau toegang tot talrijke inzichten in de prestaties van het netwerk. Het kan nu automatisch alle meters identificeren die niet worden gebruikt na een verhuizing – terwijl voorheen een medewerker handmatig moest onderzoeken welke meter inactief was. Bovendien helpen systeemwaarschuwingen het bedrijf om lekken veel sneller op te sporen en te verhelpen, waardoor het de kostbare watervoorraden van het gebied kan beschermen en tegelijkertijd een nieuwe lekdetectiedienst voor consumenten kan aanbieden.