Chartres - Fixed Network

Chartres - Fixed Network Chartres - Fixed Network

Vinder forbrugernes tillid gennem automatisk aflæsning og pålidelig fakturering

Chartres området ligger ca. 88 km. sydvest for Paris og er hjemsted for 140.000 indbyggere. Siden 2016 har regionens offentlige vandforsyningstjeneste for vandproduktion og vandforsyning været ledet af et privat-offentligt partnerskab ved navn Cm Eau. Denne type halvoffentlig virksomhed, som er et partnerskab mellem de lokale myndigheder i Chartres og det private vandforsyningsselskab Aqualter, kaldes på fransk SemOp, og deres unikke struktur med delt ledelse er med til at fremme et problemfrit samarbejde.

Ved at samarbejde med Diehl Metering om at opgradere vandmålerne og automatisere måleraflæsningen, lykkedes det Cm Eau at løse mange af distributionsnetværkets historiske udfordringer, herunder arbejdskrævende dataindsamling, vandspild og upålidelig fakturering. Opgraderingen bidrog også til at øge tilfredsheden blandt slutbrugerne og forbedrede deres generelle opfattelse af de lokale myndigheder i Chartres.

 • 140,000 Indbyggere i Greater Chartres området
 • 50,000+ Målere udskiftet over 1.5 år
 • 95% af målerne aflæses automatisk ved hjælp af et fast netværk og Passiv Drive-By
 • UDFORDRING: AT FORVANDLE FAKTURERING OG MÅLERAFLÆSNING, FOR AT GENVINDE KUNDERNES TILLID

  UDFORDRING: AT FORVANDLE FAKTURERING OG MÅLERAFLÆSNING, FOR AT GENVINDE KUNDERNES TILLID UDFORDRING: AT FORVANDLE FAKTURERING OG MÅLERAFLÆSNING, FOR AT GENVINDE KUNDERNES TILLID

  Før Cm Eau blev grundlagt i 2016, var en af de største udfordringer for myndighederne i Greater Chartres, faktureringsprocessen. Regningerne blev sendt ud to gange om året til områdets 50.000 husstande og var delvist baseret på skøn. Da hver regning svarede til et års vandforbrug, var det samlede beløb, der skulle betales, relativt højt.
  Dette skabte en følelse af vrede hos forbrugerne, som ofte opfattede vandpriserne som høje og faktureringen som uretfærdig på grund af skøn.

  Det var også en tidskrævende affære at aflæse målere. Manuel dataindsamling er hårdt arbejde, og myndighederne i Chartres havde svært ved at rekruttere de rette personer. Desuden krævede manuel aflæsning at forbrugerne skulle være hjemme, hvilket gjorde det vanskeligt at indsamle data om dagen, hvor de fleste mennesker er på arbejde. Disse begrænsninger, kombineret med risikoen for menneskelige fejl, gjorde manuel læsning til en ineffektiv og dyr proces.

  Med oprettelsen af Cmu Eau, var målet at forbedre faktureringsprocessen og samtidig styrke serviceniveauet over for forbrugerne og opretholde en rimelig pris. En yderligere udfordring var, at vand ofte var en begrænset ressource om sommeren, når regionens mange landmænd havde brug for at vande deres afgrøder.

 • LØSNING: EN FLERSTRENGET TILGANG TIL AT AUTOMATISERE AFLÆSNINGER I HELE REGIONEN

  LØSNING: EN FLERSTRENGET TILGANG TIL AT AUTOMATISERE AFLÆSNINGER I HELE REGIONEN LØSNING: EN FLERSTRENGET TILGANG TIL AT AUTOMATISERE AFLÆSNINGER I HELE REGIONEN

  I samarbejde med Diehl Metering, udskiftede Cm Eau alle vandmålere i sit netværk over en periode på halvandet år. Størstedelen af forsyningsnettet består nu af ALTAÏR messing DN15 og ALTAÏR V3 DN20-40 volumenvandmålere, samt nogle få AQUILA DN50-vandmålere med enkeltstråleanlæg i bulk. Alle målere er udstyret med IZAR-radioteknologi, som gør det muligt at foretage aflæsninger fra afstand. Det primære formål med denne opgradering, var at forbedre pålideligheden og retfærdigheden af faktureringen.

  For at realisere fjernaflæsning af alle målere, udviklede Diehl Metering en trio af løsninger til at dække behovene i forskellige by- og landsamfund. Der blev etableret et fast netværk, ved hjælp af IZAR RDC Premium- og RDC BATTERY-modtagere. Dette netværk dækker 90% af byområdet i Greater Chartres og 50% af forstæderne. For at supplere dette faste netværk, blev der implementeret en passiv Drive-By-løsning, ved at montere IZAR PASSIVE DRIVE-BY BOX og RDC VEHICLE-modtagere på lokale skraldebiler. Når lastbilerne kører deres ugentlige runder, indsamles der automatisk måleraflæsninger fra isolerede målere uden for det faste net, hovedsagelig i forstæder og landdistrikter. Endelig bruger Cm Eau også et Walk-By-system til at indsamle aflæsninger fra de få resterende målere, som ikke er dækket af de to andre løsninger, eller som ikke kan aflæses på grund af midlertidige afbrydelser.
  For at hjælpe Cm Eau med at opdage lækager i deres netværk, monterede Diehl Metering WOLTMAN DN100-400 bulkmålere, udstyret med IZAR RCI G4-radio.

  Tidligere har det været næsten umuligt at opdage lækager i et netværk, der er 100 km langt og har mere end 50.000 målere. Nu giver bulkmålerne mulighed for at beregne netværkets ydeevne, kortlægge forbruget og nemmere lokalisere lækager. Som et sidste touch på den samlede løsning, gør IZAR@BRIDGE det muligt at integrere alle data fra IZAR RDC-modtagere i kundens database, som derefter kan bruges af kundens faktureringssoftware.

 • FORDELE: PÅLIDELIGE DATA TIL REGELMÆSSIG FAKTURERING OG ØGET FORBRUGERTILFREDSHED

  FORDELE: PÅLIDELIGE DATA TIL REGELMÆSSIG FAKTURERING OG ØGET FORBRUGERTILFREDSHED FORDELE: PÅLIDELIGE DATA TIL REGELMÆSSIG FAKTURERING OG ØGET FORBRUGERTILFREDSHED

  Takket være kombinationen af fast netværk og Passive Drive-By-løsninger, kan Cm Eau nu automatisk aflæse 95 % af målere i sit netværk. Dataene indsamles ugentligt, eller endda to gange om ugen i nogle områder, og de er yderst pålidelige nu hvor muligheden for menneskelige fejl er blevet elimineret.

  Diehl Meterings løsning har gjort det muligt for Cm Eau at gennemføre præcis kvartalsvis fakturering. Det betyder at husholdningerne kan kontrollere deres vandudgifter mere regelmæssigt, så de kan tilpasse deres forbrugsvaner i overensstemmelse hermed. Da faktureringen nu udelukkende er baseret på det faktiske forbrug, er det mindre sandsynligt at forbrugerne vil opfatte tjenesten som dyr. Det er også meget nemmere for forbrugerne at åbne eller overføre en konto, når de flytter. Desuden kan de blive advaret i tilfælde af en lækage i deres hjem. Som et resultat af disse mange fordele, er kundetilfredsheden steget.

  Gennem det faste netværk, har Cm Eau adgang til en lang række oplysninger om netværkets ydeevne. Den kan nu automatisk identificere alle målere, der ikke bruges efter et beboerskift, hvorimod det tidligere krævede, at en medarbejder manuelt undersøgte hvilken måler der var inaktiv. Desuden hjælper systemets advarsler selskabet med at identificere og afhjælpe lækager meget hurtigere, hvilket gør det muligt for selskabet at bevare områdets dyrebare vandressourcer, og samtidig tilbyde forbrugerne en ny lækagesøgningstjeneste.