CHARTRES - Fixed Network

CHARTRES - Fixed Network CHARTRES - Fixed Network

Zdobycie zaufania konsumentów dzięki automatycznemu odczytowi i rzetelnym rozliczeniom

Położony około 88 km na południowy zachód od Paryża obszar metropolitalny Chartres zamieszkiwany jest przez 140 000 ludzi. Od 2016 r. wydobyciem i zaopatrzeniem obszaru w wodę zajmuje się partnerstwo prywatno-publiczne o nazwie Cm Eau. Taki rodzaj spółki znany jest w języku francuskim pod nazwą SemOp. Cm Eau jest partnerstwem władz lokalnych Chartres i prywatnego przedsiębiorstwa wodociągowego Aqualter, a jej unikalna forma pozwala na skuteczne wspólne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Dzięki współpracy z Diehl Metering przy modernizacji wodomierzy i automatyzacji odczytów, spółce udało się rozwiązać wiele problemów z siecią dystrybucyjną, takich jak pracochłonne zbieranie danych, marnowanie wody i nierzetelne rozliczenia. Modernizacja pomogła również zwiększyć zadowolenie wśród odbiorców końcowych i poprawić ich ogólne postrzeganie władz lokalnych miasta Chartres.

 • 140,000 mieszkańców obszaru metropolitalnego Chartres
 • 50,000+ liczników wymienionych w ciągu 1,5 roku
 • 95% liczników odczytywanych automatycznie za pomocą sieci stacjonarnej i za pomocą pasywnego odczytu jeżdżonego
 • WYZWANIE: ZMIANA SPOSOBU ROZLICZANIA I ODCZYTYWANIA LICZNIKÓW W CELU ODZYSKANIA ZAUFANIA KLIENTÓW

  WYZWANIE: ZMIANA SPOSOBU ROZLICZANIA I ODCZYTYWANIA LICZNIKÓW W CELU ODZYSKANIA ZAUFANIA KLIENTÓW WYZWANIE: ZMIANA SPOSOBU ROZLICZANIA I ODCZYTYWANIA LICZNIKÓW W CELU ODZYSKANIA ZAUFANIA KLIENTÓW

  Zanim w 2016 roku powstała firma Cm Eau, jednym z głównych wyzwań dla obszaru metropolitalnego  Chartres był proces rozliczania. Rachunki były wysyłane dwa razy w roku do 50 000 gospodarstw domowych, a część z nich była prognozowana. Ponieważ każdy rachunek odpowiadał rocznemu zużyciu wody, całkowita kwota do zapłaty była stosunkowo wysoka.

  Wywoływało to niezadowolenie u konsumentów, którzy często postrzegali ceny wody jako wysokie, a rozliczenia jako niesprawiedliwe z powodu prognoz szacunkowych.

  Odczytywanie liczników było również czasochłonne. Ręczne zbieranie danych to żmudna praca, a władze Chartres miały trudności z zatrudnieniem odpowiednich osób. Ponadto ręczne odczyty wymagały, aby konsumenci przebywali w domu, co utrudniało zbieranie danych z liczników w ciągu dnia, kiedy większość ludzi znajduje się w pracy. Te ograniczenia, w połączeniu z możliwością popełnienia błędu przez człowieka, sprawiły, że ręczny odczyt był procesem nieefektywnym i kosztownym.

  Wraz z powstaniem Cmu Eau, dążono do usprawnienia procesu rozliczeń przy jednoczesnym wzmocnieniu jakości usług dla odbiorców i utrzymaniu przystępnych cen. Dodatkowym wyzwaniem był fakt, iż woda była często ograniczonym zasobem w okresie letnim, kiedy wielu rolników w regionie musiało nawadniać swoje uprawy.

 • ROZWIĄZANIE: WIELOTOROWE PODEJŚCIE DO AUTOMATYZACJI ODCZYTÓW W CAŁYM REGIONIE

  ROZWIĄZANIE: WIELOTOROWE PODEJŚCIE DO AUTOMATYZACJI ODCZYTÓW W CAŁYM REGIONIE ROZWIĄZANIE: WIELOTOROWE PODEJŚCIE DO AUTOMATYZACJI ODCZYTÓW W CAŁYM REGIONIE

  W ciągu półtora roku współpracy z Diehl Metering, spółka Cm Eau wymieniła wszystkie wodomierze w swojej sieci dystrybucyjnej. Większość sieci składa się obecnie z wodomierzy objętościowych ALTAÏR brass DN15 i ALTAÏR V3 DN20-40 oraz kilku wodomierzy jednostrumieniowych AQUILA DN50. Wszystkie wodomierze wyposażone są w technologię radiową IZAR, umożliwiającą dokonywanie odczytów w sposób zdalny. Podstawowym celem tej modernizacji było zwiększenie wiarygodności i rzetelności rozliczeń.

  Aby zapewnić zdalny odczyt wszystkich liczników oraz zaspokoić potrzeby różnych społeczności miejskich i wiejskich, Diehl Metering opracował trzy rozwiązania. Utworzono sieć stacjonarną wykorzystującą odbiorniki IZAR RDC Premium i RDC BATTERY. Sieć ta obejmuje 90% obszaru miejskiego w regionie Chartres i 50% obszarów podmiejskich. Aby uzupełnić powstają w ten sposób sieć, wdrożono rozwiązanie pasywnego odczytu jeżdżonego, montując odbiorniki IZAR PASSIVE DRIVE-BY BOX i RDC VEHICLE w śmieciarkach obsługujących region. Podczas ich cotygodniowego objazdu, odczyty są automatycznie zbierane z liczników znajdujących się poza siecią stacjonarną, głównie na obszarach podmiejskich i wiejskich. Cm Eau wykorzystuje również system odczytu chodzonego do zbierania odczytów z nielicznych pozostałych liczników, które nie są objęte dwoma poprzednimi rozwiązaniami lub które nie mogą być odczytane z powodu trwających prac.

  Aby pomóc Cm Eau w wykrywaniu wycieków w sieci, Diehl Metering zamontował liczniki objętościowe WOLTMAN DN100-400 wyposażone w radio IZAR RCI G4.

  Wcześniej wykrywanie wycieków było prawie niemożliwe w sieci o długości 100 km posiadającej ponad 50 000 liczników. Obecnie liczniki objętościowe umożliwiają ocenę wydajności sieci, tworzenie map zużycia i łatwiejsze lokalizowanie wycieków. IZAR@BRIDGE umożliwia integrację wszystkich danych z odbiorników IZAR RDC w bazie danych klienta, które mogą być następnie wykorzystane przez należące do niego oprogramowanie rozliczeniowe.

 • KORZYŚCI: RZETELNE DANE DO REGULARNYCH ROZLICZEŃ I ZWIĘKSZONE ZADOWOLENIE ODBIORCÓW

  KORZYŚCI: RZETELNE DANE DO REGULARNYCH ROZLICZEŃ I ZWIĘKSZONE ZADOWOLENIE ODBIORCÓW KORZYŚCI: RZETELNE DANE DO REGULARNYCH ROZLICZEŃ I ZWIĘKSZONE ZADOWOLENIE ODBIORCÓW

  Dzięki połączeniu sieci stacjonarnej i odczytu jeżdżonego, Cm Eau może teraz automatycznie odczytywać 95% liczników w swojej sieci. Dane są zbierane co tydzień, a w niektórych obszarach nawet dwa razy w tygodniu i są niezwykle miarodajne, ponieważ wyeliminowano możliwość popełnienia błędu przez człowieka.

  Rozwiązanie Diehl Metering umożliwiło Cm Eau wprowadzenie dokładnych kwartalnych rozliczeń. Oznacza to, że odbiorcy indywidualni mogą sprawdzać swoje wydatki bardziej regularnie i dostosować swoje nawyki konsumpcyjne. Dzięki temu, że rozliczenia są teraz oparte wyłącznie na rzeczywistym zużyciu, użytkownicy są mniej skłonni postrzegać usługę jako kosztowną. Konsumentom jest również znacznie łatwiej otworzyć lub przenieść konto w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Ponadto odbiorca zostanie natychmiast powiadomiony w przypadku wystąpienia wycieku w domu. Dzięki tym licznym korzyściom wzrosło zadowolenie klientów.

  Korzystając z sieci stacjonarnej, Cm Eau ma dostęp do wielu informacji na temat wydajności swojej sieci. Spółka ma teraz możliwość automatycznego identyfikowania wszystkich liczników, które nie są używane po zmianie lokatora. Wcześniej taka sytuacja wymagała fizycznej weryfikacji przez pracownika. Ponadto alarmy systemowe pomagają firmie znacznie szybciej identyfikować i usuwać wycieki, a co za tym idzie chronić cenne zasoby wody w regionie oraz informować odbiorców o  awariach w instalacji.