Lösningar för undermätning

Vill du ge konsumenter i lägenhetshus korrekt mätning av vatten- och värmeförbrukning? Automatisera mätaravläsningen? Uppfölja bestämmelser som EED? Upptäck smart mätning för undermätning.

Lösningar för undermätning Lösningar för undermätning

Nya möjligheter till undermätning genom smart mätning

Förändrade konsumentförväntningar och ny lagstiftning leder till en förändring av undermätning.

I lägenhetshus kan fakturering baserad på uppskattningar eller kvadratmeter en gång ha varit acceptabelt, men det upplevs allt oftare som orättvist. I dag förväntar sig konsumenter som bor i olika lägenheter att fakturan ska återspegla deras faktiska förbrukning.

Denna trend åtföljs av ny lagstiftning, t.ex. EU:s energieffektivitetsdirektiv (EED), som gör det obligatoriskt att möjliggöra fjärravläsning av mätare inom området för undermätning. Det kräver också att konsumenterna ska få uppgifter om sin förbrukning av varmvatten och värme/kyla varje månad.

På Diehl Metering kan vi hjälpa dig att möta dessa utmaningar och krav. Vi har mer än 150 års erfarenhet av mätteknik, inklusive mer än 30 år inom ultraljudsteknik och mer än 25 år inom radioteknik. Med cirka 7 miljoner mätare som produceras varje år uppgår vår installerade bas till mer än 40 miljoner mätare och 54 miljoner radiomoduler över hela världen.Med hjälp av våra lösningar för smarta mätare kan du uppfylla bestämmelser och konsumenternas förväntningar i många år framöver. Du kan också dra nytta av våra tjänster för konsulttjänster, systeminstallation, utbildning och support. Allt från en enda källa.

Walk-by/Drive-by Walk-by/Drive-by

Mobil avläsning för felfri fakturering

Med vår Walk-by/Drive-by-lösning kan du samla in förbrukningsdata från olika hushåll utan att behöva gå in i en enda lägenhet. Det är bara att gå förbi de gemensamma delarna av byggnaden till fots eller med fordon för att samla in alla förbrukningsdata du behöver för individuell fakturering. Fördelarna? Du sparar tid samtidigt som du eliminerar de potentiella felen från manuella avläsningar. Och du behöver inte längre boka möten med hyresgästerna och tvinga dem att vara hemma för att läsa av sina mätare.

Walk-by/Drive-by är ett snabbt, enkelt och bekvämt sätt att läsa av mätare och sensorer med hjälp av en bärbar mottagare som automatiskt samlar in data. Du kan till och med konfigurera våra mätinstrument så att de sparar förbrukningsdata på individuellt förutbestämda förfallodagar, så att du kan läsa av dem vid ett senare tillfälle.

Med vår programvara IZAR@MOBILE 2 är fjärravläsningar intuitiva och lätta att förstå. För optimal prestanda rekommenderar vi att programmet körs på en IZAR@MOBILE 2 TABLET - men du kan också installera programmet på en mängd olika Windows-baserade enheter. Med hjälp av en kartvy och en intuitiv pekskärm kan du hantera varje steg av mätaravläsningen på språng. Du kommer också att kunna planera din faktureringsrutt effektivt genom att direkt importera och exportera mätaravläsningsrundan via ett XLSX-gränssnitt.  I kombination med vår programvara för hantering av mätardata (MDM) - IZAR@NET 2 om den är installerad på din server eller IZAR PLUS Portal om du föredrar programvara som tjänst - kan du planera turer centralt och optimera avläsningsprocessen. Efter synkronisering med IZAR@PLUS Portal eller IZAR@NET 2 kommer uppgifterna att vara kompatibla med alla vanliga faktureringssystem - för felfri fakturering.

Är du redo att följa EED-direktivet?

EU:s direktiv om energieffektivitet har en betydande inverkan på undermätning. För att bidra till att minska energiförbrukningen ålägger det er verksamhet två huvudsakliga skyldigheter: mätanordningar måste vara fjärravläsbara och konsumenterna måste få regelbunden information om sin energiförbrukning under året.

Dessa krav införs stegvis under flera år. Det bästa sättet att se till att du uppfyller EED-kraven? Framtidssäkra ditt nätverk nu!

Våra lösningar på Diehl Metering ger dig EED-överensstämmelse både nu och i framtiden.

Du kan välja mellan vår Walk-by/Drive-by- eller fasta nätverkslösning. Båda gör det möjligt för dig att göra fjärravläsningar och samla in de data som krävs för att ge regelbunden förbrukningsinformation till slutkonsumenter. Du kan till och med förbättra ditt erbjudande till konsumenterna med vår IZAR@HOME-app för smarttelefoner, ett lättanvänt verktyg som gör det möjligt för dem att spåra sin förbrukning under hela året.

Våra smarta mätlösningar hjälper dig också att förbättra din energieffektivitet och bidra till ökad hållbarhet. Och eftersom alla våra lösningar använder OMS-standarden kan du vara säker på optimal flexibilitet när du utökar ditt nätverk i framtiden.

Tidslinje för EED-kraven

Tidslinje för EED-kraven Tidslinje för EED-kraven

Våra EED-lösningar i korthet

 • Överensstämmer med EED-kravet för fjärravläsning.
 • Uppfyller EED:s krav på information till konsumenterna under året.
 • Hög acceptans hos hyresgästerna
 • Minskad kostnad och tid för mätaravläsning
 • Flexibilitet och driftskompatibilitet tack vare den öppna kommunikationsstandarden OMS.
 • Framtidssäkert nätverk för sinnesfrid

Om du vill ha mer information om EED-överensstämmelse kan du ladda ner vår kostnadsfria guide eller titta på förklaringsfilmen.

 

Fast nät Fast nät

Helautomatisk fjärravläsning för oöverträffad bekvämlighet

Om du förvaltar stora fastigheter erbjuder vår lösning för fasta nätverk ett effektivt sätt att automatiskt samla in individuella förbrukningsdata, även under de mest utmanande förhållanden. Med ett fast nätverk får du tillgång till helautomatisk fjärravläsning av alla dina kommunicerande vatten- och värmemätare, liksom värmekostnadsfördelare och andra sensorer som är kompatibla med OMS-standarden (Open Metering System). Den största fördelen? Du sparar tid och låter din personal fokusera på andra uppgifter än datainsamling. Dessutom kan du göra tätare mätaravläsningar utan extra ansträngningar och kostnader.

För att införa ett fast nätverk installeras permanenta mottagare i din byggnad. Dessa fångar och skickar mätdata med definierbara intervaller till din programvara för hantering av mätardata (MDM) - IZAR@NET 2 om den är installerad på din server eller IZAR PLUS Portal om du föredrar programvara som en tjänst. Du kan sedan hämta mätvärdena när du vill och enkelt exportera dem till din faktureringsprogramvara. Du kan också göra interimsavläsningar, vilket är nödvändigt om hyresgästen byts ut under året. Tack vare hög datagranularitet och aktualitet får du också en smart analys av ditt nätverk. Med rätt nätverksuppsättning kan du konfigurera din IZAR MDM-programvara så att den visar larm om potentiella läckor eller mätarfel. Genom dessa intelligenta funktioner begränsar du vatten- och energiförlusterna, ökar hållbarheten i din byggnad och minskar risken för kostsamma skador.

Med hjälp av samma systeminfrastruktur kan du enkelt lägga till elektroniska värmekostnadsfördelare för att fastställa varje radiators värmeförbrukning i förhållande till den totala förbrukningen i byggnaden. För att ge dina hyresgäster en heltäckande tjänst kan du enkelt integrera ytterligare enheter, t.ex. temperatur- och fuktgivare, när du vill. Dessutom är det möjligt att aktivera upp till två veckors övervakning av integrerade OMS-kompatibla rökdetektorer, vilket säkerställer att alla detektorer fungerar som de ska för att öka hyresgästernas säkerhet.

Är du redo att följa EED-direktivet?

EU:s direktiv om energieffektivitet har en betydande inverkan på undermätning. För att bidra till att minska energiförbrukningen ålägger det er verksamhet två huvudsakliga skyldigheter: mätanordningar måste vara fjärravläsbara och konsumenterna måste få regelbunden information om sin energiförbrukning under året.

Dessa krav införs stegvis under flera år. Det bästa sättet att se till att du uppfyller EED-kraven? Framtidssäkra ditt nätverk nu!

Våra lösningar på Diehl Metering ger dig EED-överensstämmelse både nu och i framtiden.

Du kan välja mellan vår Walk-by/Drive-by- eller fasta nätverkslösning. Båda gör det möjligt för dig att göra fjärravläsningar och samla in de data som krävs för att ge regelbunden förbrukningsinformation till slutkonsumenter. Du kan till och med förbättra ditt erbjudande till konsumenterna med vår IZAR@HOME-app för smarttelefoner, ett lättanvänt verktyg som gör det möjligt för dem att spåra sin förbrukning under hela året.

Våra smarta mätlösningar hjälper dig också att förbättra din energieffektivitet och bidra till ökad hållbarhet. Och eftersom alla våra lösningar använder OMS-standarden kan du vara säker på optimal flexibilitet när du utökar ditt nätverk i framtiden.

Tidslinje för EED-kraven

Tidslinje för EED-kraven Tidslinje för EED-kraven

Våra EED-lösningar i korthet

 • Överensstämmer med EED-kravet för fjärravläsning.
 • Uppfyller EED:s krav på information till konsumenterna under året.
 • Hög acceptans hos hyresgästerna
 • Minskad kostnad och tid för mätaravläsning
 • Flexibilitet och driftskompatibilitet tack vare den öppna kommunikationsstandarden OMS.
 • Framtidssäkert nätverk för sinnesfrid

Om du vill ha mer information om EED-överensstämmelse kan du ladda ner vår kostnadsfria guide eller titta på förklaringsfilmen.

 

Trådbunden M-Bus Trådbunden M-Bus

Trådbunden fjärravläsning för att underlätta användningen i vissa byggnader.

Om din byggnad redan är utrustad med en lämplig infrastruktur eller om dess struktur är olämplig för radiobaserad dataöverföring, är vår kabelanslutna lösning Meter-Bus (M-Bus) den bästa lösningen.

Med hjälp av M-Bus, branschstandarden för trådbundna nätverk, kopplar vi ihop de olika enheterna i nätverket via kabel för att leverera snabba och exakta fjärravläsningar. Du sparar tid på att samla in data, kan lita på felfria avläsningar för tillförlitlig fakturering och befriar hyresgästerna från skyldigheten att vara hemma för mätaravläsning.

Tack vare vårt IZAR Center kan du ta regelbundna mätningar från upp till 250 enheter, och flera IZAR Centers kan enkelt användas för att utöka ditt nätverk när som helst. Alla data överförs via internet till din IZAR-programvara för hantering av mätardata så regelbundet som du vill. Och tack vare IZAR-programvarans intelligenta analyser får du larm vid läckor eller avvikelser i enheterna, vilket gör att du kan reagera snabbare, begränsa potentiella skador på ditt nätverk och öka hyresgästernas tillfredsställelse.

Är du redo att följa EED-direktivet?

EU:s direktiv om energieffektivitet har en betydande inverkan på undermätning. För att bidra till att minska energiförbrukningen ålägger det er verksamhet två huvudsakliga skyldigheter: mätanordningar måste vara fjärravläsbara och konsumenterna måste få regelbunden information om sin energiförbrukning under året.

Dessa krav införs stegvis under flera år. Det bästa sättet att se till att du uppfyller EED-kraven? Framtidssäkra ditt nätverk nu!

Våra lösningar på Diehl Metering ger dig EED-överensstämmelse både nu och i framtiden.

Du kan välja mellan vår Walk-by/Drive-by- eller fasta nätverkslösning. Båda gör det möjligt för dig att göra fjärravläsningar och samla in de data som krävs för att ge regelbunden förbrukningsinformation till slutkonsumenter. Du kan till och med förbättra ditt erbjudande till konsumenterna med vår IZAR@HOME-app för smarttelefoner, ett lättanvänt verktyg som gör det möjligt för dem att spåra sin förbrukning under hela året.

Våra smarta mätlösningar hjälper dig också att förbättra din energieffektivitet och bidra till ökad hållbarhet. Och eftersom alla våra lösningar använder OMS-standarden kan du vara säker på optimal flexibilitet när du utökar ditt nätverk i framtiden.

Tidslinje för EED-kraven

Tidslinje för EED-kraven Tidslinje för EED-kraven

Våra EED-lösningar i korthet

 • Överensstämmer med EED-kravet för fjärravläsning.
 • Uppfyller EED:s krav på information till konsumenterna under året.
 • Hög acceptans hos hyresgästerna
 • Minskad kostnad och tid för mätaravläsning
 • Flexibilitet och driftskompatibilitet tack vare den öppna kommunikationsstandarden OMS.
 • Framtidssäkert nätverk för sinnesfrid

Om du vill ha mer information om EED-överensstämmelse kan du ladda ner vår kostnadsfria guide eller titta på förklaringsfilmen.