Volymetriska mätare gör det möjligt att minska Non-Revenue Water på Malta

Volymetriska mätare gör det möjligt att minska Non-Revenue Water på Malta Volymetriska mätare gör det möjligt att minska Non-Revenue Water på Malta
Diehl Metering

Tack vare den extrema noggrannheten hos sina volymmätare har Diehl Metering hjälpt det maltesiska vattenbolaget Water Services Corporation (WSC) att minska mängden Non-Revenue Water och övervinna utmaningarna med låga flödeshastigheter och höga kalkkoncentrationer.

Maltas skärgård i centrala Medelhavet är en komplicerad miljö för uppsamling och rening av vatten. I likhet med många länder i Sydeuropa ligger dess vattentankar på taken, vilket ger mycket låga flöden på mindre än 250 liter i timmen. Dessutom kommer cirka 60 % av Maltas dricksvatten från havet. Detta kräver en process som kallas omvänd osmos, som använder kalciumkarbonit och därför lämnar stora mängder kalk i vattenmätarna.

Detta är de dagliga utmaningarna för Water Services Corporation (WSC), det företag som ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten samt samla in och behandla avloppsvatten på de maltesiska öarna. Sedan 2018 har WSC samarbetat med Diehl Metering för att spara vatten genom att minska Non-Revenue Water.

Under de senaste tre åren har företaget utrustat sitt nät med våra ALTAÏR-volymvattenmätare med 169 Mhz-radiomoduler som tillverkas av Diehl Metering. WSC har nyligen beställt vår nya ALTAÏR-mätare, som är utrustad med ett filter med två zoner för att helt eliminera problemet med kalkrester samtidigt som den är motståndskraftig mot sand. När denna senaste beställning är installerad kommer nästan 60 % av skärgården att vara utrustad med ALTAÏR-mätare.

Trots de höga flödena har mätarna visat sig vara extremt exakta och bidragit till en minskning av Non-Revenue Water med cirka 4 % hittills. För WSC innebär detta minskade kostnader, mindre tidsspillan och större hållbarhet i nätverket.

You are currently using an outdated Internet browser, which is no longer supported for technical reasons. To use the Diehl website right, please use a modern browser in the latest version, such as Edge, Chrome, Firefox or Safari.

Consent

We would like to use Google Analytics to optimise the design of our website. Through this, Google collects data which is aggregated and made available to us as a statistical overview. By clicking "Agree", you consent to tracking by Google Analytics. This consent is voluntary and can be revoked at any time. If you click "Decline", no tracking will take place. For more information, please see our privacy policy.