Smart in Solutions

Med en Diehl Metering-lösning är du på den säkra sidan, oavsett hur de tekniska standarderna utvecklas de närmaste åren.

Om

Diehl Metering är en division inom Diehl-koncernen med huvudkontor i Nürnberg. Med en total årlig omsättning på 3,749 miljarder euro, sysselsätter detta teknikföretag ca 17 173 människor världen över. Divisionen Metering tillhandahåller lösningar för intelligent användning av vatten, energi, gas och el.

Diehl Metering erbjuder smarta mätarlösningar till energiföretag genom att på ett intelligent sätt koppla samman olika mätarenheter till större dataplattformar. Dessa lösningar ger transparens för energiföretag och kommuner, och möjliggör avsevärt ökad effektivitet i avläsning, fakturering och serviceprocesser. Diehl Meterings kunder kan även dra fördel av realtidseffekter som till exempel tidig upptäckt av läckor och optimering av distributionsnätverk genom intelligent information vad gäller snabb anpassning av erbjudandet för att passa de faktiska behoven.

Med Diehl Metering är du perfekt utrustad för smart mätning som en viktig komponent i smarta urbana koncept. Tack vare mer än 20 års erfarenhet med företagets egen radioteknik, har Diehl Metering tillgång till kvalificerad expertis på kommunikation med sakernas internet (Internet of Things). Dessutom har säkerheten för kunduppgifterna högsta prioritet.