Rozwiązania dla systemów chłodniczych

Sieci chłodnicze dostarczają wodę chłodzącą do obiektów przemysłowych, handlowych i mieszkalnych poprzez zamkniętą sieć rurociągów. Funkcjonalnie i technicznie jest to rozwiązanie podobne do sieci ciepłowniczych i staje się popularne na całym świecie.

Rozwiązania dla systemów chłodniczych Rozwiązania dla systemów chłodniczych

ZIEMIA SIĘ OCIEPLA

Średnia temperatura na Ziemi rośnie nieustannie z roku na rok. Światowa Organizacja Meteorologiczna podaje, że siedem ostatnich lat było najgorętszymi w historii pomiarów. Ten trend będzie się utrzymywał i niesie ze sobą poważne konsekwencje dla coraz to większej liczby osób, które są narażone na negatywne skutki związane z brakiem chłodzenia.

Rosnąca różnica w dostępie do chłodnictwa stanowi ogromne wyzwanie, ponieważ warunki pracy i życia stają się coraz trudniejsze. Jednym z rozwiązań jest stosowanie klimatyzatorów i wentylatorów elektrycznych, lecz te odpowiadają za niemal  20% całkowitej energii elektrycznej zużywanej obecnie w budynkach na całym świecie. 

Konieczne jest szybkie działanie. Bez odpowiednich rozwiązań, zapotrzebowanie na energię do chłodzenia pomieszczeń wzrośnie ponad trzykrotnie do 2050 roku.

Dzisiejsze wyzwania energetyczne wymagają bardziej inteligentnych, wydajnych energetycznie miast, stawiających na zrównoważone wykorzystanie zasobów. Inteligentne rozwiązania, takie jak sieci chłodnicze, odgrywają w tym procesie kluczową rolę.

SIECI CHLODNICZE – KORZYŚCI

Sieci chłodnicze dostarczają wodę chłodzącą do obiektów przemysłowych, handlowych i mieszkalnych poprzez zamkniętą sieć rurociągów. Funkcjonalnie i technicznie jest to rozwiązanie podobne do sieci ciepłowniczych i staje się popularne na całym świecie. W samej Europie 40% budynków komercyjnych i instytucjonalnych posiada systemy chłodzenia, a liczba ta szybko rośnie.

Grafika: jak działa sieć chłodnicza Grafika: jak działa sieć chłodnicza

Korzyści są znaczące, ponieważ chłodzenie lokalne

  • są do 60% bardziej wydajne niż standardowa klimatyzacja
  • emitują znacznie mniej CO2 niż tradycyjne systemy chłodzenia
  • nie emitują niebezpiecznych czynników chłodniczych
  • są dyskretne i ciche
  • potrafią zmniejszyć zużycie energii na chłodzenie o 50% dzięki lepszemu wykorzystaniu energii
  • mogą być produkowane z odnawialnych źródeł energii, takich jak woda morska lub ciepło odpadowe

Reasumując, sieci chłodnicze są rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska, niezawodnym i wysoce bezpiecznym.

Cooling meters Cooling meters

TO MANAGE COOLING SYSTEMS EFFECTIVELY, YOU NEED SMART COOLING METERS

Metering solutions are important for the success of district cooling systems. Not only they enable more accurate billing but they also help to optimize energy consumption and minimize production costs.

Diehl Metering’s SHARKY 775 smart ultrasonic cooling meter, along with the more compact SHARKY 774 smart ultrasonic cooling meter, are among the best on the market for six key reasons:

Remote meter reading Remote meter reading

MORE POWER IN YOUR HANDS WITH THE POWER OF FREQUENT DATA

The frequent data gathered from smart cooling meters like SHARKY can be used for more in-depth analysis offering improved benefits around energy savings or energy efficiency optimization. Frequent meter data also provides additional insights such as information about the performance of the cooling distribution network.

There are two remote reading solutions for you to consider, each meeting specific requirements

Mobile Readout

Diehl Metering's Automatic Meter Reading (AMR) solutions enable walk-by or drive-by reading, making mobile readings simple and intuitive. A connection to a portable radio receiver transforms your tablet into an efficient meter reading tool.

Fully automated Readout

If you need high-resolution data or a fully automatic readout on an hourly or daily basis, a wireless or wired M-Bus fixed network from Diehl Metering is the perfect choice for you. An advanced network infrastructure (AMI) allows you to see your network with new eyes and use readings for purposes beyond billing. You can get closer to your end-consumers, give targeted advice, and reduce your customers’ cooling bills, while optimizing the performance and efficiency of your network.

What you choose depends on your needs. However, what is clear is that moving away from manual readings to fully automatic or mobile reading allows for more frequent readings and higher-quality data from your smart meters.

More information
Contact us for a personalised analysis of your needs.