Køleløsninger

Gennemsnitstemperaturerne stiger overalt i verden. Faktisk rapporterer World Meteorological Organization, at de sidste syv år har været de syv varmeste nogensinde, og at den globale gennemsnitstemperatur er steget over det førindustrielle niveau hvert år siden 2015.

Køleløsninger Køleløsninger

VORES VERDEN BLIVER VARMERE

Gennemsnitstemperaturerne stiger overalt i verden. Faktisk rapporterer World Meteorological Organization, at de sidste syv år har været de syv varmeste nogensinde, og at den globale gennemsnitstemperatur er steget over det førindustrielle niveau hvert år siden 2015. 
Denne tendens vil fortsætte - og det har store konsekvenser for det stigende antal mennesker, der er i høj risiko på grund af manglende køling.

Den voksende kløft i adgangen til køling er en enorm udfordring, da arbejds- og levevilkårene bliver mere og mere uudholdelige. En løsning er at bruge klimaanlæg og elektriske ventilatorer til at holde sig kølig, men det tegner sig for næsten 20 % af det samlede elforbrug i bygninger rundt om i verden i dag. Der skal gøres noget - og det skal ske hurtigt. Hvis der ikke gribes ind, vil energiefterspørgslen til rumkøling blive mere end tredoblet inden 2050.

Nutidens energiudfordringer kræver smartere, mere energieffektive byer med fokus på bæredygtig ressourceudnyttelse. Intelligente løsninger som f.eks. fjernkøling spiller en afgørende rolle i denne udvikling.

FORDELENE VED FJERNKØLING

Fjernkøling leverer kølevand til industri-, erhvervs- og boligbygninger via et lukket rørledningsnet. Funktionelt og teknisk ligner det fjernvarmenetværk - og det er ved at blive populært over hele verden. Alene i Europa har 40 % af de kommercielle og institutionelle bygninger kølesystemer, og dette tal er stærkt stigende.

how district cooling works how district cooling works

Fordelene er klare:

  • Fjernkøling
  • er op til 60 % mere effektiv end konventionelle klimaanlæg
  • udleder betydeligt mindre CO2 end konventionelle kølesystemer
  • udleder ingen farlige kølemidler 
  • er diskret og lydløs
  • er i stand til at reducere energiforbruget til køling med 50%, gennem bedre energiudnyttelse
  • kan fremstilles af vedvarende energikilder som havvand eller spildvarme

I sidste ende er fjernkøling en miljøvenlig løsning, der er pålidelig og meget sikker.

Kølemålere  Kølemålere

FOR AT STYRE KØLESYSTEMER EFFEKTIVT HAR DU BRUG FOR INTELLIGENTE KØLEMÅLERE

Målerløsninger er vigtige for succes med fjernkølesystemer. De muliggør ikke kun en mere præcis fakturering, men hjælper også med at optimere energiforbruget og minimere produktionsomkostningerne.

Diehl Meterings SHARKY 775 smart ultralydskølingsmåler, sammen med den mere kompakte SHARKY 774 smart ultralydskølingsmåler, er blandt de bedste på markedet af seks vigtige grunde:

Fjernaflæsning af målere Fjernaflæsning af målere

MERE MAGT I DINE HÆNDER MED KRAFTEN I HYPPIGE DATA

De hyppige data, der indsamles fra intelligente kølemålere som SHARKY, kan bruges til mere dybdegående analyser, der giver bedre fordele i forbindelse med energibesparelser eller optimering af energieffektiviteten. Hyppige målerdata giver også yderligere indsigt, f.eks. oplysninger om køledistributionsnettets ydeevne.

Der er to fjernlæsningsløsninger, som du kan overveje, og som hver især opfylder specifikke krav.

Mobil aflæsning

Diehl Meterings AMR-løsninger (Automatic Meter Reading) muliggør walk-by- eller drive-by-aflæsning, hvilket gør mobile aflæsninger enkle og intuitive. En tilslutning til en bærbar radiomodtager, forvandler din tablet til et effektivt værktøj til måleraflæsning.

Fuldt automatiseret aflæsning

Hvis du har brug for data i høj opløsning eller en fuldautomatisk aflæsning på timebasis eller dagligt, er et trådløst eller kablet M-Bus fastnetværk fra Diehl Metering det perfekte valg for dig. En avanceret netværksinfrastruktur (AMI) giver dig mulighed for at se dit netværk med nye øjne og bruge aflæsninger til andre formål end fakturering. Du kan komme tættere på dine slutbrugere, give målrettet rådgivning og reducere dine kunders køleregninger, samtidig med at du optimerer dit netværks ydeevne og effektivitet.

Hvad du skal vælge, afhænger af dine behov. Det er dog klart, at hvis man går fra manuel aflæsning til fuldautomatisk eller mobil aflæsning, kan man få hyppigere aflæsninger og data af højere kvalitet fra de intelligente målere.

Mere information
Kontakt os for at få en personlig analyse af dine behov.