Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju poprzez zmianę daty Światowego Długu Ekologicznego

W dniu 28 lipca 2022roku nadmiernie zużyjemy zasoby naszej planety. Dzień Światowego Długu Ekologicznego (Earth Overshoot Day) wyznacza moment, w którym nasze zbiorowe zapotrzebowanie na zasoby naturalne przekracza zdolność planety do dostarczania tych zasobów.

Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju poprzez zmianę daty Światowego Długu Ekologicznego Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju poprzez zmianę daty Światowego Długu Ekologicznego
Diehl Metering

W dniu 28 lipca 2022roku nadmiernie zużyjemy zasoby naszej planety. Dzień  Światowego Długu Ekologicznego (Earth Overshoot Day) wyznacza moment, w którym nasze zbiorowe zapotrzebowanie na zasoby naturalne przekracza zdolność planety do dostarczania tych zasobów.

Co powoduje deficyt? Nadmierna konsumpcja, nagromadzone odpady i emisja dwutlenku węgla. Konsekwencje? Erozja gleby, wycinka lasów, wymieranie gatunków, zmiany klimatyczne i wiele innych.

Aby pomóc zmniejszyć ten deficyt i zmienić datę Światowego Długu Ekologicznego, organizacje na całym świecie muszą zmniejszyć swój ślad węglowy. Obowiązkiem każdej firmy jest zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, stosowanie bardziej zrównoważonych praktyk i zmniejszenie ilości odpadów. W przypadku każdego działania, które podejmujemy, musimy patrzeć na całkowity wpływ na środowisko, a nie tylko na ślad węglowy danego działania.

W Diehl Metering, zrównoważony rozwój jest w centrum naszych działań. Od początku naszej działalności, nieustannie dostarczamy rozwiązania, które pomagają ludziom bardziej efektywnie wykorzystywać wodę i energię. Dzisiaj, ustanowiliśmy wewnętrzne procesy, aby zintegrować eko-projektowanie tak szybko jak tylko to możliwe w rozwoju naszych produktów. Stanowi to podstawę do zmniejszenia zużycia energii i wody oraz zminimalizowania ilości odpadów - w ten sposób obniżając nasz ślad węglowy i wodny.

W 2021 roku podpisaliśmy UN Global Compact, dobrowolne porozumienie dla firm zamierzających przyczynić się do bardziej zrównoważonego świata. Pakt określa 10 zasad opartych na 4 filarach, prawach człowieka, pracy, środowisku i przeciwdziałaniu korupcji, oferując nam ramy do prowadzenia działalności w sposób bardziej odpowiedzialny.

Poza inicjatywą ONZ Global Compact, opracowaliśmy własne 7 programów priorytetowych, aby zapewnić, że każdego dnia będziemy stawiać sobie nowe wyzwania i poprawiać zrównoważony rozwój.

Zarządzanie dostawcami

Starannie wybieramy naszych dostawców pod kątem zrównoważonego rozwoju, niezawodności, konkurencyjności i zdolności innowacyjnych. Aby ocenić poziom zrównoważonego rozwoju naszych kluczowych dostawców, korzystamy z usług niezależnej firmy ratingowej EcoVadis.

Ecodesign

W naszych projektach dążymy do zmniejszenia wpływu każdego z nich na środowisko poprzez ocenę cyklu życia. Opracowujemy wodomierze z korpusami kompozytowymi, zmniejszającymi wpływ na środowisko w porównaniu z korpusami mosiężnymi, ponieważ kompozyt wymaga mniej energii do przekształcenia i jest lżejszy niż mosiądz. Dzięki współpracy z firmą Pöppelmann France stosujemy również nakładki ochronne na wodomierze oparte na polietylenie pochodzącym od konsumentów, zmniejszając tym samym ślad węglowy naszych produktów.

Działalność lokalna

Dzięki naszemu programowi "lokalne za lokalne" robimy wszystko jak najbliżej naszych klientów i dbamy o to, aby nasi dostawcy byli również jak najbliżej nas. Chodzi o to, aby tworzyć i rozwijać lokalne partnerstwa.

Wzmocnienie pozycji naszych zespołów

Wierzymy, że możemy rozwijać się jako firma tylko wtedy, gdy nasi ludzie rozwijają się razem z nami. Kiedy nasi pracownicy mają kierunek i cel, są zmotywowani, aby urzeczywistnić naszą strategię. Angażujemy naszych pracowników w regularne warsztaty i wydarzenia związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju.

Innowacje wspierające zrównoważony rozwój klientów

Wykorzystujemy nasze doświadczenie i know-how do opracowywania nowych usług i rozwiązań cyfrowych, które zwiększają wysiłki naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasza usługa redukcji zużycia wody bez przychodu umożliwia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej analizę ich sieci wodnej w celu identyfikacji, przewidywania i zapobiegania wyciekom, a tym samym zmniejszenia strat wody. W przypadku zarządzania ciepłem, nasze liczniki ciepła mogą być powiązane z naszym systemem IZAR i dostosowanym oprogramowaniem, umożliwiając przedsiębiorstwom użyteczności publicznej zmniejszenie strat ciepła i obniżenie kosztów energii.

Zarządzanie zasobami

Dokładamy wszelkich starań, aby optymalizować wykorzystanie zasobów, jednocześnie minimalizując ilość odpadów. W każdym z naszych zakładów stopniowo obniżamy zużycie energii elektrycznej, wody, gazu i paliwa, a także prowadzimy inne działania. Innym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego jest skupienie się na naszym łańcuchu dostaw poprzez projekt, którego celem jest zwiększenie dostaw bezpośrednich i unikanie w jak największym stopniu zbędnych postojów.

Zrównoważony i etyczny wzrost

Długoterminowy wzrost ma sens tylko wtedy, gdy jest zrównoważony. Dlatego napędzamy rozwój gospodarczy, jednocześnie dbając o zasoby naturalne i środowisko dla przyszłych pokoleń.